Inviterer til nettkurs i NoDig-metoder

Publicerad: 24 februari, 2021

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/arrangementer/innf%C3%B8ring-i-nodig-metoder-2021-nettkurs/individual-registration

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/arrangementer/innf%C3%B8ring-i-nodig-metoder-2021-nettkurs/individual-registration

Den norske arbeidsgruppa i SSTT inviterer nå til et nytt innføringskurs i NoDig-metoder. Kurset arrangeres 20.-21.april, og denne gang er det ikke nødvendig å bruke tid på reise til kurset. Som følge av Covid-19-situasjonen blir kurset denne gang gjennomført digitalt.

Kurslederne blir også denne gang Espen Killingmo i Sweco og Borghild T. Folkedal i Asplan Viak, og det legges opp til et deltakerantall på maksimum 30. Påmeldingsfristen er satt til 6.april, så her er det førstemann til mølla som gjelder. 

Selv om det denne gang blir et digitalt kurs vil innholdet stort sett følge samme mal som de tidligere NoDig-kursene, opplyser Killingmo og Folkedal.
Kurset er først og fremst beregnet for de som jobber med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering. Ledningseiere og rådgivere som har liten eller ingen erfaring med NoDig-løsninger vil ha spesielt godt utbytte av kurset, mener Killingmo.

Bærekraftig teknologi
I dette kurset slås det fast at NoDig-teknologien er en bærekraftig teknologi. Metodene innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner i form av redusert massetransport, reduserte ulemper tilknyttet støv/støy og har dessuten normalt en raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. Ulemper for tredjepart, som for eksempel butikker og annen næring i anleggsperioden er i mange tilfeller vesentlig redusert.
-Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene.  Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og økt bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng. Kurset er dessuten en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig, sier SSTT-leder i Norge, Borghild T. Folkedal.
Alle som melder seg på kurset vil få tilsendt en epost med påloggingsdetaljer i forkant av kursstart

Se program her

Innhold
Kurset gir en oversikt over metoder, eksempler og tips ved bruk av de ulike metodene. Sentrale stikkord er Tekniske data, anvendelsesområder, fordeler og begrensninger.
Videre beskrives fremgangsmåte i tilknytning til forundersøkelser, planlegging og gjennomføring av prosjekter med NoDig.
Deltakerne vil også få nyttige råd og tips tilknyttet byggeledelse av NoDig-anlegg.
I tillegg legges vekt på erfaringsoverføring fra avsluttede prosjekter; Hvorfor ble dette et bra prosjekt? Hva var det vi ikke lyktes med i dette prosjektet?  I tillegg til kursholderne vil også I andre erfarne bransjeressurser bidra i løpet av kursdagene, lover kursansvarlig Espen Killingmo. Kursavgiften for medlemmer i SSTT eller Norsk Vann er på 8500,-. Ikke medlemmer 9500,-.


Lenke for påmelding

Odd Borgestrand