NoDig lønnsomt også for små-kommuner

Publicerad: 19 maj, 2016

-Vi tok i bruk styrt boring i vår landbrukskommune allerede i 1999, men hvorfor er det så få små og mellomstore kommuner som har sett de store fordelene med gravefrie metoder?

Bildet: Teknisk rådgiver Øystein Bjørløw i Sande kommune i Vestfold talt varmt om gravefrie metoder under NoDig konferansen i regi av SSTT i Oslo.

Spørsmålet kom fra en engasjert teknisk rådgiver Øystein Bjørløw i Sande kommune i Vestfold under NoDig konferansen i regi av SSTT i Oslo.
Bjørløw framsto nærmest som en evangelist for gravefrie metoder da han presenterte et morsomt og innholdsrikt foredrag på vegne av de mindre kommunene i Norge.  Han tok utgangspunkt i en rasulykke der en elveskråning måtte sikres samtidig med at kloakk rant rett ut i Sandeelva for 15 år siden.

Raske løsninger
Den gang snudde VA-rådgiver Arve Hansen i VA-teknikk i Drammen seg raskt og skaffet både en borerigg og nye PE-ledninger. I løpet av tre arbeidsdager var en akutt hendelse avsluttet.
Sande opplevde noen år senere en ny akutt hendelse, og takket være gravefrie metoder ble problemet løst i løpet av noen få timer.
I årene siden 2008 har Sande kommune benyttet gravefrie metoder.
-Fordi vi har benyttet styrt boring i en tidlig fase sparer vi hvert eneste år millionbeløp i driftskostnader.  Nå har vi fulgt opp med ulike NoDig metoder, og vi er spesielt glad i styrt boring i fjell der vi kan framføre nye traseer, enten det er i et boligområde eller under en riksvei.

Store gevinster
-Gevinsten er stor også for små kommuner, og spesielt for oss som har korte kommandolinjer, fortsatte Bjørløw. Vi har gjort nyttige og gode erfaringer. Det beste eksempelet var 335 meter med styrt boring over et jorde der meterprisen ble 275,- kroner for det lokale vannverket.
Han trakk også fram muligheten for bruk av NoDig i private hytteområder der hytteeiere kan få lagt inn vann- og avløpsløsninger i takt med tiden og nye miljøforskrifter.
Som bestiller ønsker vi å være innovative. Vi vet at investeringer alltid gir avkastning. Noen ganger er det heller ikke alternativer til NoDig. Derfor bør vi bli flere som framsnakker gravefrie metoder, sier rådgiveren som representerer kommunen som er Norgesmester i rørfornying med NoDig, basert på innbyggertall.