Grundvattennivåerna har återhämtat sig

Publicerad: 17 februari, 2021

I södra och sydöstra delarna ligger grundvattennivåerna under de normala. De små magasinen till vänster. Illustration SGU.

I södra och sydöstra delarna ligger grundvattennivåerna under de normala. De små magasinen till vänster. Illustration SGU.

Mer nederbörd än normalt under de senaste månaderna innebär att grundvattennivåerna har återhämtat sig. Stora områden har normala eller över normala nivåer, medan läget i sydöstra landet är fortsatt under det normala. Generellt har nivåerna höjts i både små och stora magasin.

– Som det ser ut just nu så finns det ingen större anledning till oro. Återhämtningen ser ut att fortsätta och vi har också fått en del snö som kommer att smälta framöver, vilket kommer att bidra till att vi har ett hyggligt läge inför sommaren, säger hydrogeologen Bo Thunberg vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) till Ekot.

En torr sommar kan dock snabbt förändra läget till det sämre igen.

 

Potential för påfyllda

Periodvis har grundvattennivåerna varit ovanligt låga på flera håll i Sverige efter flera period med ovanligt lite nederbörd, vilket har gällt under alla årstider. Speciellt utsatta områden har varit östra Svealand, samt östra och södra Götaland, som periodvis haft nivåer som varit mycket under de normala. Här ser SGU en tydlig förbättring med tanke på den senaste tidens nederbörd, som har potential att fylla på magasinen ytterligare, speciellt de stora.

 

Små och stora magasin
Den senaste grundvattenmätningarna visar att de små magasinen, som exempelvis egna brunnar, har normala nivåer i Götaland med undantag för Skåne och Blekinge som ligger under normala nivåer. Även östra Svealand har normala grundvattennivåer. I Östersjölandskapen finns lokalt områden som ligger över normalt. Resterande områden av Svealand och Norrland har mestadels över eller mycket över normala nivåer. Undantaget är fjällvärlden där ett litet område kring Jämtlandspasset har nivåer under normalt.

I de stora magasinen, som kommunalvatten, ligger södra och östra Götaland, samt Östra Svealand fortfarande under eller mycket under normala grundvattennivåer, även om det är en liten förbättring jämfört med hösten. I resterande området gäller normala nivåer. Norra Norrland sticker ut med stora områden där grundvattennivåerna ligger mycket över de normala, men det finns även västra Svealand och nordvästra Götaland som också ligger över eller till och med mycket över normala nivåer.

Jan Bjerkesjö