Europas største VA prosjekt til 36 milliarder

Publicerad: 19 maj, 2016

Det var store dimensjoner og enorme tall da årets hedersgjest under SSTT-konferansen i Oslo, External affairs director ved Thames Tideway Tunnel, Mr. Phil Stride, fortalte om arbeidet med realiseringen av Europas største VA prosjekt til en verdi av 36 milliarder norske kroner.

Bildet: Det vil skje mye under hele London de neste sju årene. Arbeidene med etablering av Thames Tideway Tunnel er godt i gang. Den nye tunellen er prosjektert for å ta seg av Londons avløp de neste 120 år fortalte External affairs director ved Thames Tideway Tunnel, Mr. Phil Stride, i Oslo i dag. Foto: Odd Borgestrand.

Mr. Stride har arbeidet med prosjektet de siste 8 årene, og har fulgt framdriften svært tett. Han satte utvilsomt pris på å komme til Oslo for å dele noen av sine erfaringer med prosjekter.

Oslo har sin Midgardsorm, som kan sammenlignes med London-prosjektet, om enn i betydelig mindre skala.

Ta elva tilbake
Visjonen er at Londons innbyggere skal ta tilbake sin elv som et rekreasjonsområde.
Selve anleggsarbeidet er nå kommet i gang. Thames Tideway Tunnel er prosjektert for å ta seg av Londons avløp de neste 120 år. Tunellen går fra vest til øst i London, og er etablert gjennom alle mulige geologiske utfordringer. Dette krever også ingeniørkunst på høyeste nivå. Totalt vil nærmere 9000 personer bli sysselsatt i et prosjekt som er planlagt sluttført innen 2023.

Store dimensjoner
Total lengde på tunellen vil bli 25 kilometer, og blir etablert på en dybde fra 35 til 65 meter. Den vil ha en innvendig diameter er på 7.2 meter. Fallet er på noe over èn prosent og totalt volum er på 1,6 millioner kubikkmeter.  Tunellen blir etablert ved at seks ulike tunelleringsmaskiner arbeider på hvert sitt område. Totalt blir det etablert 20 ulike anleggsområder.
-Uten denne parallell-jobbingen ville vi aldri blitt ferdig, forklarte Mr. Stride. 

Bærekraftig løsning
En egen prosjektgruppe ved Thames Tideway arbeidet i seks år med kartlegging av utfordringene og hvordan disse kunne løses på en så bærekraftig og grønn måte som mulig.  London hadde enorme problemer med sitt 25 kilometer lange avløpsnett som ble etablert allerede under Victoria-tiden, i 1860-årene

Tunnelen vil samle opp nesten alle av de 18 millioner tonn med kloakk som forurenser Themsen hvert år.  Byen vil bruke kloakken til å generere mer fornybar energi og sikre et sunt miljø i og rundt Themsen. Etter 2023 vil London trolig ha verdens mest innovative og framtidsrettede avløpssystem, mente Mr. Stride.
Dagens situasjon med overløp av ubehandlet kloakk i Themsen er uakseptabel og i strid med det europeiske avløpsvannsdirektivet også.

-Derfor er dette prosjektet ikke bare en stor utfordring, men en absolutt nødvendighet. Vi har møtt store utfordringer i planarbeidet, og vet at utfordringene vil komme også i gjennomføringsfasen, men vi er stolt over å arbeide fram et av verdens største og viktigste VA-prosjekter, sier den sympatiske æresgjesten under årets SSTT.
Han har satt av hele week-enden til å bli kjent med Oslo, og kanskje blir det en tur også inn i Midgardsormens rike.