Ramavtal med tekniska konsulter saknar ofta schaktfritt

Publicerad: 29 januari, 2021

Jag tror det viktigaste är att man i avropen till utredningar skriver in att schaktfritt ska utredas som lösning, säger Åsa Snith, Affärsområdeschef Vatten och Avfall vid  Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM). Foto Jan Bjerkesjö

Jag tror det viktigaste är att man i avropen till utredningar skriver in att schaktfritt ska utredas som lösning, säger Åsa Snith, Affärsområdeschef Vatten och Avfall vid Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM). Foto Jan Bjerkesjö

Bland landets kommuner finns det exempel på ramavtal med tekniska konsultfirmor där kravet med schaktfria lösningar finns med eller saknas helt. Samtidigt är många överens om att konsultfirmor som klarar alla delar i ett ramavtal - från dagvattenhantering, projektering av schakter, pumpstationer, flödesberäkningar, till schaktfritt med mera - inte finns, eller åtminstone är väldigt sällsynta.

Vi har frågat kommunföreträdare i de större regionerna om man har ramavtal med tekniska konsultfirmor där kravet schaktfritt finns med - eller inte. Och man kan konstatera att båda alternativen finns. Alla är dock överens om att det inte finns, eller åtminstone är sällsynt, med tekniska konsultfirmor som klarar alla krav i ramavtal.

Tomas Helenius, Värmdö kommun och ordförande i svenska arbetsgruppen inom SSTT, svarar att kommunen inte har kravet på schaktfritt inskrivet i ramavtal. Han tror inte heller att ett konsultbolag klarar alla delar i ett ramavtal - dagvattenhantering, projektering av schakter, pumpstationer, flödesberäkningar, schaktfritt m.m.

- Nej, de flesta konsulter har inte den koll på schaktfria metoder som behövs, plus att många av bolagen inte är med i SSTT och därmed saknar input, säger Tomas Helenius. 

På frågan vad han tror behövs för att fler kommuner skulle skriva in schaktfritt i ramavtal, svarar han:

- Krav på att miljöanpassade metoder efterlevs.

Andra representanter från andra kommuner, som vill vara anonyma, tror att ramavtal utan specificerat schaktfria lösningar ändå fungerar och att konsultföretag klarar alla delar.

- Ja, det tycker jag, men beroende på storlek på bolag så behöver ibland konsulten ta in en eller flera underkonsulter,.

En kommun svarar att man har två ramavtal med konsulter, ett där det ställs krav på schaktfritt och ett där kravet saknas.

 

Skrivit 15 avtal

Åsa Snith, Affärsområdeschef Vatten och Avfall vid  Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) och tidigare ledamot av SSTT styrelse, säger att hon fick djupdyka i förfrågningsunderlaget för att se hur man formulerar sig i de ramavtal man har med 15 tekniska konsultfirmor, som förväntas kunna göra olika saker.

- Vi handlade upp tekniska konsulter inom utredning, projektering, projektledning, byggledning, inmätning etc och tecknade ramavtal med ganska många. Det för att våra tidigare ramavtalkonsulter, tre stycken, aldrig hade resurser när vi behövde dem. På det här sättet blir vår sårbarhet mindre.

 I upphandlingen ställdes dock inte krav särskilt på att kunna schaktfritt.

- Vi har inte särskilda avtal för schaktfritt, utan för utredningar och projekteringar utförda av tekniska konsulter så är det en självklar del. När vi själva ser att det kan vara lämpligt, begär vi att schaktfritt ska väljas i första hand och så långt det är möjligt, men hoppas att konsulten själv föreslår det när de ser att det är det bästa alternativet. Vi har en ramavtalskonsult som är specialiserad på schaktfritt. Vi är en beställarorganisation och köper kompetens.

 

Ge möjlighet till små firmor

Tror Åsa att ett konsultbolag kan klara alla delar i ett ramavtal?

- Nej, det är därför vi har handlat upp så många. Konsultföretagen har sedan själva fått kryssa i i vilka delar deras anbud gäller. De största firmorna kan kryssa i allt, men vi ville att även riktigt små  - men duktiga – konsultfirmor skulle ha möjlighet att lämna på det som de var specialiserade på.

Vad tror du behövs för att fler kommuner skriver in schaktfritt i sina ramavtal?

- Jag tror det viktigaste är att man i avropen till utredningar skriver in att schaktfritt ska utredas som lösning. Sedan är det mer viktigt att man har ramavtal med entreprenörer som kan utföra schaktfria lösningar. Eftersom det är svårt för små kommuner att ha dessa ramavtal själva, så är organisationer som Sinfra jätteviktiga, säger Åsa Snith.

 

Tar in specialister

Sweco är ett konsultföretag med kunskap inom alla områden.

- Men det händer att vi tar in specialister ändå, till exempel Johan Lundberg AB. Hur vi gör beror på vilket projekt som är aktuellt och vilka resurser vi har tillgängliga, säger Anne Adrup.

Anne är inte övertygad om att det behövs skrivas in schaktfritt i ramavtal med ledningsägare och kommuner.

- Jag tänker att vi som konsulter ska föreslå bästa lösning för respektive projekt, så egentligen ska kommunerna inte behöva skriva in schaktfritt i ramavtal. Det förutsätter förstås att kunden är öppen för dessa lösningar också, och att vi har kompetens om metoderna.

Jan Bjerkesjö