Investering för miljö, arbetsmiljö och effektivitet

Publicerad: 28 januari, 2021

Väldigt kul att börja året med leveranser av inte mindre än tre nya borriggar! Annika Jacobsson som är inköpsansvarig på Styrud är mycket nöjd med att det gedigna arbete som lagts ner under 2020, nu ger konkret resultat i form av ytterligare tre maskiner för styrd borrning som kan möta de krav som ställs både affärs- och miljömässigt, samt ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Första riggen har rullat iväg från JLM i Malmö med Luleå som första stopp och de två andra körs ut under de närmsta veckorna.

Olika fabrikat och modeller av AT-maskiner i storleksklassen 20-30 ton med system för dubbelrör har utvärderats, för att tillmötesgå behovet av borrningar i lite tuffare förhållanden. Valet föll slutligen på Ditch Wich JT60 ”All Terrain” från JLM. Det finns sedan tidigare en likadan rigg i Styruds stall, vilket ger en del samordningsfördelar vad gäller kringutrustning, logistik och underhåll.

Arbetet med att utveckla maskiner och metoder är en ständigt pågående process inom Styrud. Önskemål och krav med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö är med under hela inköpsprocessen och förs vidare till utvald leverantör inför nyinvesteringar. JLM har jobbat tillsammans med Styrud och tillmötesgått kravspecifikationen. Med gemensamma krafter drivs utvecklingen framåt.

– Det är faktiskt väldigt roligt att jobba för ett företag som arbetar för att göra skillnad inom branschen och få vara med och föra utvecklingen framåt tillsammans med leverantörerna, konstaterar Annika.

Vad är det då som åstadkommits med de här maskinerna?

– Eftersom vi redan köpt maskin av JLM, har vi ju haft en fortsatt dialog med dem och kunnat påverka med våra önskemål, säger Annika. Dels finns det en SP-lista, en checklista för entreprenader i storstäderna, som omfattar krav på till exempel smörjfetter och hydrauloljor och allt sådant är naturligtvis avbockat. Redan vid vårt förra inköp ställde vi krav på extra ljuddämpning, som JLM lyckades åtgärda både på den maskinen och dessa nya och det gagnar ju såväl vår personal som omgivning vid våra arbetsplatser. Inför beställning av de här senaste maskinerna har vi också sett till att få en bättre stol i maskinistens hytt. Vi har fokus på arbetsmiljö och det blir många timmar vid spakarna – de här stolarna ger bättre möjlighet till en korrekt och bekväm arbetsställning.

Den första maskinen har nått Luleå och är redan igång med sitt första projekt som innebär att anlägga en 160 meter lång VA-ledning.

– Den här maskinen skall vara tillgänglig för längre styrda borrningar, men även för längre SBR-borrningar, säger Jonas Degerman som är projektledare i region Norr. Det betyder att vårt arbetsområde breddas ytterligare en bit.

 

Läs mer

Styrud