Renoveringsbehovet: Politisk opinion och byggiver står i vägen

Publicerad: 27 januari, 2021

Bostäder, offentliga byggnader och infrastruktur är värdefulla samhällstillgångar som är i stort behov av renovering i Sverige. Men beslutsfattare och politiker tenderar att skjuta upp viktiga investeringar till förmån för att bygga nytt. Det visar analys- och teknikkonsultföretaget WSP i rapporten ”Sverige behöver renoveras”.

En stor del av Sveriges samlade byggnadsbestånd byggdes på 60- och 70-talet och många av dessa börjar närma sig sitt bäst-före-datum. Investeringsbehoven är stora men rätt hanterat kan både gröna och ekonomiska värden tillföras.

– Vi vet att nybyggnation är en av de största orsakerna till höga utsläpp idag. Samtidigt ser vi många tecken på underutnyttjade byggnader som kan få nytt liv genom upprusning och förädling. Detsamma gäller för flera andra viktiga samhällstillgångar så som vägar, elnät och vatteninfrastruktur. Systemen är alla beroende av varandra för att samhället ska fungera och nu behövs en diskussion kring hur vi bör hantera det stora renoveringsbehovet, säger Håkan Danielsson, vd på WSP.

I rapporten har WSP bland annat intervjuat branschorganisationer i samhällsbyggnadssektorn. Bilden som målas upp är samstämmig. Det finns en stor oro för skicket på samhällets samlade tillgångar så som bostäder och byggnader. Policyer och politisk opinion är enligt rapporten det största hindret för att få till den renovering som behövs.

– Det är svårt att vinna val genom investeringar i rör och ledningar, men domen blir hård den dag de inte fungerar. Vi ser dock några tecken på rörelse från politiken, se bara på EUs gröna giv där renovering och energieffektivisering är en viktig komponent eller att Regeringen nu väljer att snabbutreda hur vi kan omvandla tomma kontor till bostäder.

Enligt WSP är de flesta byggnaderna som behövs i Sverige för lång tid framöver redan byggda. Det handlar bara om att ta hänsyn till ett ökat behov av flexibilitet och att nyttja beståndet smartare.

– Även här spelar policyer och politisk opinion en viktig roll. Exempelvis krånglar momsregler till det för de som vill hyra ut byggnaden på tider då den ändå står tom. Ett annat exempel är att avsaknaden av attraktiva bostadslösningar för friska äldre gör att många inte lämnar villan trots att de vill.

Branschorganisationerna pekar på bristen på personal och kompetens. Inom fem år spås över 6 000 utbildade saknas inom bygg och anläggning. Och på samma sätt saknas personal för att kunna rusta upp och bygga ut järnväg, VA och elsystem. Enligt WSP är lösningen ökad kunskap om skicket på befintliga bestånd, hur beroende de olika systemen är av varandra och ökad kunskap om riskerna som föreligger om upprustning inte sker.

 

Läs mer

WSP