Rolf Näslund blir ny marknadschef på Inpipe

Publicerad: 20 januari, 2021

Rolf Näslund blir ny marknads- och försäljningschef för Inpipe.

Rolf Näslund blir ny marknads- och försäljningschef för Inpipe.

Inpipes nye marknads- och försäljningschef sedan början av januari heter Rolf Näslund. Han har erfarenhet från en rad chefsbefattningar och kommer närmast från en tjänst som försäljningschef på Svensk Bilprovning.

 

Vi ställde ett antal frågor till Rolf för att presentera honom för branschen och SSTT:s medlemmar.

 

Vad har du för bakgrund, utbildning och hur har du tidigare varit i branschen?

Jag har läst Internationell marknadsekonomi i Stockholm och New York. Därefter har jag haft en rad chefsbefattningar inom sälj och marknad. Kommer närmast från en tjänst som försäljningschef på Svensk Bilprovning och innan det som Corporate Client Director på PostNord. Har även jobbat internationellt med försäljning med utgångspunkt från London.

 

Vilka blir dina arbetsuppgifter?

Marknads- och försäljningschef med därav följande ansvar.

 

Vad har du för förväntningar på ditt arbete på Inpipe?

Inpipe skiljer sig så klart från tidigare bolag jag jobbat för i form av storlek. Men jag ser en inspirerande utmaning i de strategiska mål som bolaget satt upp och den fantastiska kompetens medarbetarna besitter. Jag fick också ett mycket gott intryck av Inpipes VD, Nicklas Björnvind, under rekryteringen. Något som för mig är viktigt och jag tror att vi kommer att bli ett bra team med övriga gänget. Det är imponerande att ett bolag från norra Sveriges inland kan vara så innovativt och konkurrera på världsmarknaden. Man var först ut med tekniken att vränga in fiberarmerade liners redan för drygt 30 år sedan och jag tror att vi kan komma att sticka ut näsan med nya innovationer inom en snar framtid.

 

Vilka blir dina största utmaningar?

Inpipe har en produkt i världsklass. Men jag ser också att vi behöver jobba strategiskt med kommunikation, affärsmodell och andra bitar för att komma ut bredare på marknaden. Utifrån-och-in-perspektivet behöver förstärkas och få en ökad förståelse för våra kunders och marknadens utmaningar. Så man kan väl säga att affärsutveckling och produktionen är trygg medan vi i ledningen behöver intensifiera det strategiska och operativa arbetet.

 

Hur tror du att ert 2021 kommer att se ut?

Först och främst hoppas jag att pandemin kan bromsas upp så att vi kan återgå till något slags normalläge, resa och träffa marknaden fysiskt igen. Jag bor utanför Halmstad och kommer att arbeta från ett satellitkontor där. Därefter har vi nyheter som ska lanseras och där har jag stora förhoppningar om att vi kommer att få ett positivt gensvar från marknaden. Det kommer att krävas hårt arbete, men det är vi beredda på.

Jan Bjerkesjö