Debatt: Sverige behöver säkra sitt vatten för framtiden

Publicerad: 12 januari, 2021

Landets kommunpolitiker behöver fatta kloka, långsiktigt hållbara beslut, beslut med bäring under resten av seklet. Investeringar i den här samhällskritiska infrastrukturen skapar också förutsättningar för näringslivets utveckling, skriver styrelsen för Svenskt Vatten i Dagens Samhälle.

I debattartikeln skriver Svenskt Vatten bland annat:Ledningsnäten, vattenverken och avloppsreningsverken byggdes ut, med generösa statsbidrag, under 50-, 60- och 70-talet och är i dag ofta helt avskrivna – men fortfarande i drift. En stor del av behoven handlar om att förnya det gamla ledningsnätet, ett nät som räcker fem varv runt jorden, allt för att slippa läckor, avbrott och kokningsrekommendationer.”

I rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – 2020 som Svenskt Vatten, branschorganisation för de kommunala VA-organisationerna, nyligen publicerade, framkommer hur stora behoven är.

Styrelsen skriver vidare: ”Vår bedömning om att taxorna i snitt i Sverige behöver fördubblas i fasta priser de närmaste 20 åren ligger fast. I rapporten framgår också en annan stor utmaning vid sidan om pengarna. För att kunna använda pengarna så effektivt och långsiktigt hållbart som möjligt, krävs det människor av kött och blod. Drift, utredning, projektering, upphandling och genomförande gör sig inte på egen hand. Vi har exempel på kommuner där pengarna finns, men där projekten ändå inte kan genomföras. Det finns ett lokalt ansvar att säkerställa en stark och effektiv VA-organisation med förutsättningar att klara utvecklingen, men staten och lagstiftaren måste också bidra för att underlätta detta. Den krassa verkligheten är att kommunerna måste samverka ännu mer.”

 

Läs artikeln här

Svenskt Vatten