VA SYD höjer avgifter för vatten och avlopp – men inte i Burlöv

Publicerad: 10 december, 2020

Vi måste investera i vårt vatten så vi även i framtiden ska ha tillgång till friskt kranvatten och fungerande ledningsnät. Foto VA SYD

Vi måste investera i vårt vatten så vi även i framtiden ska ha tillgång till friskt kranvatten och fungerande ledningsnät. Foto VA SYD

Från den 1 januari 2021 gäller nya avgifter för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner. Avgifterna höjs i Eslöv, Lomma, Lund och Malmö men står oförändrade i Burlövs kommun. Avgiftshöjningarna behövs för att kunna investera i den osynliga infrastrukturen i en växande region.

– Avgifterna säkerställer att vi ska kunna hantera konsekvenser av klimatförändringar samtidigt som vi även i fortsättningen ska ha tillgång till friskt kranvatten och ett fungerande vattenledningsnät. Kostnadsområdet som ökar mest jämfört med 2020 är kapitalkostnader i form av avskrivningar, säger Stefan Åkesson, avdelningschef för Ekonomiavdelningen på VA SYD.

Den allra första utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp finansierades i många fall med stöd av statliga bidrag. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts med nya investeringar kommer dessa att vara finansierade med lån på vanligt sätt. Det innebär markant ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda.

– Vi måste investera i vatten och avlopp. Stora delar av systemen är gamla och i stort behov av förnyelse. För ett hållbart samhälle måste vi ligga i framkant, tillägger Stefan Åkesson.

Läs mer

VA SYD pressmeddelande