Vannmester fra London æresgjest i Oslo

Publicerad: 15 mars, 2016

Mr.Phil Stride må betegnes som årets hedersgjest under årets NoDig konferanse i Oslo 19.-20.mai i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT. Den tidligere direktøren i Themsen Tideway Tunnel i London har enorm erfaring som han gjerne vil dele med årets konferansedeltakere.

 

Bildet: Mr. Phil Stride kan se tilbake på realiseringen av et gigantprosjekt i en a verdens storbyer. Han har jobbet med The Thames Tideway i åtte år og vil under SSTT-konferansen i Oslo 19.-20.mai dele noen av sine erfaringer fra disse årene.

The Thames Tideway Tunnel er det nye, store avløpsanlegget for Stor-London. Anlegget var helt nødvendig for å beskytte Themsen fra økende kloakkforurensning.Byggingen av tunnelen representerer tidenes største og mest kompliserte ingeniørprosjekt i britisk vannindustri.
Ved hjelp av enorme tunnelboremaskiner blir det etablert tre underjordiske «motorveier» i en strekning på totalt 25 kilometer. Da blir selv Midgardsormen-prosjektet i Oslo et forholdsvis beskjedent prosjekt, selv om dette så langt har vært Norges største VA-prosjekt.
Forarbeidene til Themsen Tideway Tunnel startet opp for 15 år siden. EU anklaget britiske myndigheter for å bryte EUs vanndirektiv, et av de viktigste miljødirektivene i Europa. Direktivet gir konkrete miljømål som alle EU og EØS-land er forpliktet å nå.  I 2011 kom prosjektet skikkelig i gang, med en beregnet kostnadsramme på 40 milliarder kroner. Anleggsarbeidene startet for alvor i år, og prosjektet skal etter planen være ferdig innen 2023.

Uholdbar situasjon
Londons viktorianske kloakksystemet er ikke lenger egnet til formålet. Titalls millioner av tonn ubehandlet kloakk siger ut med tidevannet hvert eneste år. Det kan ta opptil tre måneder før kloakken forsvinner ut i havet, og de britiske myndigheter innså at det var en uholdbar situasjon for verdensmetropolen.  Themsen og London kunne ikke lenger framstå som en stinkende kloakk.

Den nye underjordiske avløpstunellen vil bety enormt for alle som bor og arbeider ved Themsen. Den vil forbedre livskvaliteten for alle i hovedstaden. Områdene langs Themsen kan igjen bli tatt i bruk som attraktive rekreasjonsområder.

 Økonomisk gevinst
Tunnelen bidrar også til en betydelig økonomisk gevinst. Den bidrar til å skape totalt 9000 arbeidsplasser i anleggsperioden. Den vil i betydelig grad bidra til innovative løsninger. Dette kan bidra til en etterlengtet kompetanseheving innen infrastruktur og vannbehandling, som igjen kan bli en viktig eksportvare i mange år framover, mener Mr. Phil Stride.

En bauta i engelsk VA
Mr. Phil Stride er i dag External Affairs Director i Thames Tideway, og kan se tilbake på realiseringen av et gigantprosjekt i en a verdens storbyer. Han har jobbet med prosjektet i åtte år og vil under SSTT-konferansen i Oslo 19.-20.mai dele noen av sine erfaringer fra disse årene. Mr. Stride er sivilingeniør av yrke og har opparbeidet seg solid erfaring i å håndtere både avløpsvann og rent vann-prosjekter.

Hedersbevisninger
Han har fått svært positive tilbakemeldinger for sin lederrolle i prosjektet Thames Tideway, helt fra den omfattende søknadsprosessen til realiseringen av det største VA-prosjektet i Storbritannia. Arbeidet som ble utført av prosjektgruppen vant nylig den pristesjetunge prisen «Royal Town Planning Institute Silver Jubilee Cup.»

Mr. Phil Stride kan se tilbake på en 40 år lang karriere i Thames Water. Gjennom disse årene har han hatt en rekke lederstillinger i både prosjektering og drift. Han er medlem av både “Institution of Civil Engineers” og ‘”Royal Institution of Chartered Surveyors.” (inspektører). Nå gleder han seg til å møte skandinavisk vannbransje i Oslo.