VA-branschen har ökat sin attraktionskraft

Publicerad: 9 december, 2020

En ny kartläggning från Nyckeltalsinstitutet visar hur attraktiva, jämställda och hälsosamma arbetsvillkoren i olika branscher är. Rapporten är baserad på insamlad data från 2019 som bygger på 350 organisationers och 665 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. I kartläggningen ingår bland annat finans- och försäkringsbranschen, fastighetsbranschen, IT- och telekombranschen samt statliga myndigheter och kommuner.

Med hjälp av data från över en halv miljon medarbetares faktiska arbetsvillkor har Nyckeltalsinstitutet kartlagt arbetsvillkoren inom en rad olika branscher med fokus på attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Rapporten visar stora nivåskillnader mellan branscherna och lyfter fram både styrkor och svagheter för respektive bransch.

Rapporten slår bland annat fast att byggbranschen, VA-branschen, statliga myndigheter, regioner och branschen för privata tjänster har ökat sin attraktionskraft i takt med att antalet tillsvidareanställningar inom branscherna har ökat. El- och energibranschen och finans- och försäkringsbranschen är också attraktiva branscher, till stor del på grund av relativt höga lönenivåer. Ytterligare exempel på attraktiva branscher är industribranschen och IT- och telekombranschen som båda erbjuder goda anställningsformer.


När det kommer till jämställdhet visar rapporten att många branscher fortfarande kämpar med att skapa jämställda strukturer, bland annat har industribranschen, IT- och telekombranschen, VA-branschen samt finans- och försäkringsbranschen alla en bra bit kvar till jämställda strukturer. Fastighetsbranschen utmärker sig däremot i det avseendet att kvinnor har mer högskolekompetens och är chefer i större utsträckning än män. Även kommunerna utmärker sig tack vare jämställda ledningsgrupper.

Flera branscher visar upp goda resultat kopplat till hälsa, bland annat el- och energibranschen, finans- och försäkringsbranschen, byggbranschen, fastighetsbranschen samt branschen för privata tjänsteföretag. Kommuner och regioner sticker ut från övriga branscher på grund av höga nivåer av sjukfrånvaro, vilket avviker jämfört med arbetsmarknaden i övrigt som rör sig i en mer positiv riktning.

Kartläggningen baseras på kvantitativ data i form av faktiska arbetsvillkor och visar vikten av att löpande mäta och utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. Ett flertal branscher lyckas erbjuda attraktiva arbetsvillkor men vi ser fortsatt utmaningar med att skapa framför allt jämställda arbetsplatser inom många branscher. Styrkor och utmaningar skiljer sig stort mellan de olika branscherna och vi kan konstatera att det fortsatt finns mycket att göra. Att ta hand om organisationens viktigaste resurs, medarbetarna, är fortsatt avgörande för att skapa framgångsrika organisationer, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Fullständiga rapporter för respektive bransch finns att ladda ner på: https://bit.ly/3oDNo14

Nyckeltalsinstitutet