Behov av ökad kompetens gav kurs i sjöförlagd ledning

Publicerad: 3 december, 2020

Brist på kompetens gjorde att utredningen som SVOA arbetat med istället blev en utbildning. Foto: Henrik Carlsson, Sweco Management AB.

Brist på kompetens gjorde att utredningen som SVOA arbetat med istället blev en utbildning. Foto: Henrik Carlsson, Sweco Management AB.

Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, har lagt närmare en miljon kronor på en utredning hur man ska bygga en sjöförlagd ledning av PE. Men behov av ökad kompetens har inneburit att utredningen nu gjorts om till en utbildning.

- Syftet med utredningen var att komplettera våra projekteringsanvisningar samt vår egen material och metodanvisning SVAMA. Vi hade i stort sett inget i våra styrande handlingar för sjöförlagd ledning. Vi har också sett en brist på kompetens i vår egna organisation bland våra projektledare, projektingenjörer samt byggledare, men även hos konsulterna som anlitas vid projektering av sjöförlagd ledning, säger Kenth Olsson, Enhetschef på SVOA för Ledningsnät Materialenheten.

 

Stockholm Vatten har totalt cirka åtta mil VA-ledningar förlagda som sjöledningar. Av dessa är cirka 80 procent av PE där tryckrör av PE100-materialet är den absolut vanligaste typen. Läggning av sjöledning är mer komplicerat än vanlig ledningsförläggning och kräver stor kunskap inom området. Stockholm Vatten har dessutom ett livslängdsmål på 150 år för hela sjöledningssystemet. Förmågan av att kunna ställa rätt krav i förfrågningsunderlag och göra rätt kontroller under entreprenadtiden är avgörande för sjöledningens livslängd. 

- Den som är duktigast på hur man ska göra är entreprenören som gjort detta ett antal gånger. Entreprenören vill i sin tur kapa kostnader för genomförandet. Det finns en viss obalans har jag kunnat konstatera vid de projekt där jag har fått hjälpa till med rörande materiallösningar. Behovet av en ökad kompetens kring sjöförlagda ledningar hos oss på Stockholm Vatten och Avfall har medfört att jag tog beslutat att göra om vår utredning till en utbildning, säger Kenth Olsson.

Målet med denna kurs är att öka de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att projektera och byggleda sjöledningsprojekt av PE med tillhörande betongvikter på ett kvalitetssäkert sätt. 

- Utbildningen är fortfarande ett projekt. Vi håller på att utveckla utbildningen fortfarande. Vi har kört en utbildningsomgång och ska köra en till under januari. Stockholm Vatten kommer utbilda bort sitt behov under 2021, under 2022 avser vi att lägga denna utbildning hos Svenskt Vatten

 

Varför behövs det en kurs i sjöentreprenad?

- Skälet till att vi nu lagt mycket pengar för att bli bättre på sjöförlagda ledningar är att Stockholms regionen växer, vi behöver större kapacitet på vattenverken men också på ledningarna från vattenverken. Nya ledningar från Vattenverken kommer troligen byggas i större utsträckning i Mälaren. Vi ser också ett behov att bygga ihop Vattenverken med ledningar och då är det dragning i Mälaren som kommer ske. Projekteringskompetens är en viktig faktor och det saknas idag utbildning på marknaden.

 

Vad har tidigare varit problem vid dessa arbeten?

- Dyra projekteringar på grund av mindre bra egna styrdokument var starten till projektet. Brist på kompetens i alla led vid projektering och byggledning. Obalansen att entreprenören är mycket kunnigare än vad vi som beställare är för denna typ entreprenad är en annan aspekt, säger Kenth.

 I kursen ingår delmomenten ”PE-ledningars materialegenskaper”, ”Installation av sjöledningar i praktiken”, ”Installation av sjöledningar i teorin”, ”Projektering av sjöledningar i PE med betongvikter”, ”Kontroll i sjöledningsentreprenader”. Kursutbildarna kommer, förutom SVOA, från Sweco, Envidan och RISE.

 

Vad hoppas du blir resultatet av kursen?

- Mer kostnadseffektiva entreprenader genom en kunnig beställare,. Att vi tillsammans med entreprenören kan bygga en sjöförlagd ledning som har lika lång livslängd utan haveri som PE-röret har, 150 år eller mer för ett SDR 11 rör. Att inga svaga länkar riskera att byggas in, säger Kenth Olsson.

 

Kenth Olsson, enhetschef vid SVOA. Foto Jan Bjerkesjö

Kenth Olsson, enhetschef vid SVOA. Foto Jan Bjerkesjö

Jan Bjerkesjö