I Tranås ska toalettpapper inte spolas ned

Publicerad: 2 december, 2020

Tranås kommun startar ett pilotprojekt som innebär att toalettpapper inte ska spolas ned. Foto Santeri Viinamäki/Wikimedia Commons

Tranås kommun startar ett pilotprojekt som innebär att toalettpapper inte ska spolas ned. Foto Santeri Viinamäki/Wikimedia Commons

Tranås kommun startar ett pilotprojekt efter en ny avfallsplan där toalettpapper ska räknas som avfall. Det betyder i praktiken att toalettpapper ska tas omhand på annat sätt än att spolas ner i toalettstolen. Magnus Bäckström på Svenskt Vatten säger att man har ”noterat pilotprojektet, men har inte prioriterat att kommentera i detta tidiga skede”.

– Vi är ju egentligen ett u-land, som lägger så mycket resurser i vårt avloppsvatten. Det handlar i grund och botten om en beteendeförändring. Vi belastar miljön och tekniken otroligt mycket, säger Torbjörn Adolfsson, vatten- och avfallschef i Tranås kommun, till Tranås Tidning som citeras av Aftonbladet. 

Han menar att det i grund och botten handlar om en beteendeförändring och i pilotprojektet ska man testa om invånarna i Tranås kommun inte bara är beredda att sortera sina hushållssopor utan även sitt använda toalettpapper, i exempelvis ett kärl bredvid toalettstolen. Ett system som används i många andra länder.

– Egentligen är det ju självklart. Bara för att vi är bekväma och har en teknik som möjliggör det här beteendet så behöver det inte vara så. Det är ju våra beteenden och teknik som gör att det ser ut som det gör i våra sjöar och vattendrag, menar Torbjörn Adolfsson.

 

Avvaktande kommentarer

Från Svenskt Vatten är kommentarerna något avvaktande. Toalettpapper har ju knappast varit något problem, däremot att folk spolar ner andra saker har uppmärksammats i olika kampanjer. Så hur stort är problemet med papper i avloppledningar och reningsverk?

- Mig veterligen ser vi inte toalettpapper som problem alls. Vad Tranås bygger denna idé på är inte något som Svenskt Vattens miljöexperter har kommunicerat till mig, säger Fredrik Vinthagen, kommununikationsstrateg vid Svensk Vatten.

- Helt kort, vi har också noterat pilotprojektet, men har inte prioriterat att kommentera i detta tidiga skede. Som du påpekar, skräp i toaletten och ’fulspolning’ har vi länge bedrivit kampanjer mot, tillsammans med medlemmarna, säger Magnus Bäckström.

 

Konstruerat för att lösas upp
- Vår information går ut på att man bara ska spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Toalettpapper är konstruerat för att lösas upp, till skillnad från till exempel hushållspapper och våtservetter. Vi genomför informationskampanjer om att man inte ska spola ner skräp, fett och miljöfarliga ämnen, säger Susanne Carlberg, kommunikationschef på Käppalaförbundet.

Och samma tongångar kommer från Syvab.

- Vi ser i dagsläget inte toalettpappret som något stort problem. Allt övrigt skräp, hård plast, plast, tops och trasor och mycket annat är mycket mer problematiskt. I dagsläget bör fokus ligga på att få folk att kasta allt skräp i soppåsen istället för att spola ned det i toaletten. Har inget bättre svar i dagsläget. Är inte bekant med frågeställningen i övrigt, säger Pernilla Lott Wallin, Utredare/Revaqansvarig på Syvab, Himmerfjärdsverket.

- Diskuterat lite med vår personal och vi ser inga direkta problem med just toapapper. Vi förstår dock om andra reningsverk kan uppleva problem med detta. Ur miljösynpunkt är det en resurs som går till spillo, men så långt fram i vårt sorterings/miljötänk är vi väl inte i Sverige idag.

 

Ser inga problem med papper
- Rent spontant så skulle inte jag säga att det är några problem, så länge man använder enbart just toalettpapper. Problemen är när man spolar ned våtservetter, hushållspapper och trasor, säger Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun och medlem av intressegruppen inom STVF. Skulle inte säga att det skulle vara något besparande för underhållet i varken mängd eller tid. Jag har inte fått till mig att toalettpappret skulle vara någon försvårande/fördyrande omständighet i reningsprocessen. Det brukar vara mer eller mindre upplöst när det kommer så långt.

Hans-Åke Mähler från Vakin håller med.

- Jag håller helt med Christer. Vi har haft en kul incident i Vindelns kommun, där upptäcktes stora mängder tvättlappar/blöjor som slog tätt i reningsverket. Vår kundservice skickade ut ett riktat sms till reningsverkets upptagningsområde om problemet. Nästa dag ringde en nybliven mamma och sa att hon nog var problemet, hon visste inte att hon inte fick spola ner dessa. Hon skulle givetvis sluta med detta och problemet försvann efter samtalet.

 

Läs mer

 

Jan Bjerkesjö