Smarta vattenmätare ger effekter på hela VA-systemet

Publicerad: 1 december, 2020

Resultatet från insamlad data från vattenmätare och andra sensorer används för att hitta läckor, identifiera vattenspill och kvalitetsproblem och skicka information till kunder. Bild lånad av Vinnova-projektet ”Future City Water”. Illustration VA SYD

Resultatet från insamlad data från vattenmätare och andra sensorer används för att hitta läckor, identifiera vattenspill och kvalitetsproblem och skicka information till kunder. Bild lånad av Vinnova-projektet ”Future City Water”. Illustration VA SYD

Med start under 2020 och fram till 2030 kommer alla vattenmätare i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö att bytas ut mot digitala, "smarta" mätare. Införandet av smarta mätare kommer effektivisera och förbättra  hela vatten- och avloppssystemet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och de nya mätarna bidrar blanda annat till att läckage märks i ett tidigt skede samt att avläsning av mätare inte längre behöver göras manuellt. 

De smarta mätarna kommer att ge en mängd information som förbättrar hela VA-systemet. Mätarna blir centrala i arbetet med att på ett effektivt och datadrivet sätt kunna följa flöden, förbrukning och avvikelser i vattenledningsnätet. Exempelvis kommer vattenläckor att kunna hittas och åtgärdas snabbare, kanske till och med förutspås. 

– Projektet är unikt i sitt slag. Vi är inte först med att installera digitala vattenmätare, men vi är unika genom att vi lyft blicken för att se helheten i hur den här informationen ska användas för att säkra vattenleveransen både idag och i framtiden. Upphandlingen publicerades i hela Europa och vi satte högre krav på leverantörerna än vad någon annan tidigare gjort. Det är en kostnadseffektiv lösning som inte låser oss till specifika tekniker eller program och det öppnar upp för arbetet som pågår i kommunerna kring den smarta staden, säger Simon Granath, utvecklingsingenjör och projektledare på VA SYD.

 

Fjärravläsning på sikt
Även för kunder blir digitaliseringen ett lyft. På sikt kommer fastighetsägare inte längre att behöva rapportera mätarställning manuellt och debiteringen kommer att grunda sig på verklig förbrukning och inte beräkningar, som idag. Rinnande toaletter och läckage kommer att kunna upptäckas i ett tidigare skede. Kunder kommer kunna själva att se och följa sin faktiska förbrukning.

Datasäkerheten är väldigt viktig för VA SYD. All data är krypterad och lagras i VA SYDs egna serverhallar. Ingen tredjepartsleverantör kommer att kunna lagra eller se information från vattenmätarna.

– Vi har ungefär 200 mil dricksvattenledningar och lika mycket avloppsledningar. Vattenmätarna som befinner sig i mitten blir betydelsefulla i vår digitala omställning då de hjälper oss upptäcka avvikelser så att vi snabbt kan åtgärda dessa. Vatten är vårt viktigaste livsmedel som vi inte får slösa med och mer mätdata behövs för att vi ska kunna fatta bättre beslut på kort och lång sikt, avslutar Simon Granath.

Installation av de nya mätarna har påbörjats hos stora vattenförbrukare och under 2021 påbörjas installation hos villaägare. Senast  2030 ska alla mätare vara utbytta.

VA SYD