Nytt grepp om VA-investeringar

Publicerad: 25 november, 2020

Svenskt Vatten och Kommuninvest har under hösten fört en dialog kring förutsättningar för finansiering på VA-området. Ett första resultat av den dialogen är en gemensam broschyr "Finansiering av VA-investeringar".

Investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år. Befolkningen ökar, likaså samhällets krav och en ökad anpassning till klimatförändringar. Det sätter tryck vår verksamhet. Stora prisökningar, låga taxehöjningar, brist på personal och organisationer i behov av samverkan är också viktiga förklaringar till den oroande utvecklingen. De största behoven finns dock i ett gammalt ledningsnät samtidigt som nya miljöregler och orimliga skillnader mellan kommunerna ökar kraven både på finansiering, kompetens och kapacitet.  

Dagens infrastruktur försörjer 90 procent av befolkningen med rent vatten och avloppshantering.  

- Med dagens låga investeringstakt har avgifterna för vatten och avlopp kunnat hållas konstlat låga. Kostnaden för nödvändiga investeringar har på så vis skjutits till framtida generationer, säger Mikael Larsson, enhetschef på Svenskt Vatten.   

Investeringsbehovet på VA-området är stort och många kommuner står inför omfattande investeringar under de kommande åren. I och med detta har flera frågeställningar koppade till finansieringen aktualiserats. Det är viktigt att belysa hur förutsättningarna för investeringar, lån och skuldsättning kan se ut. Genom kloka beslut idag kan vi ta steg mot en grön omställning och en verklig cirkulär ekonomi. 

- Broschyren som Svenskt Vatten tagit fram tillsammans med Kommuninvest ska ge exempel och orientering i hur investerings- och finansieringsförutsättningarna kan se ut men även visa på konkreta riktlinjer avslutar Mikael Larsson på Svenskt Vatten. 

 

 

Läs mer

Svenskt Vatten