P114: Uppdaterad branschstandard på området dricksvatten

Publicerad: 18 november, 2020

Fredrik Vinthagen intervjuar i videon Magnus Bäckström, Johan Spännare och Krister Törneke.

Fredrik Vinthagen intervjuar i videon Magnus Bäckström, Johan Spännare och Krister Törneke.

Svenskt Vatten har precis publicerat P114, den nya och uppdaterade branschstandarden på området distribution av dricksvatten som ersätter gamla P83. Arbetet med uppdateringen har pågått under ett par år.

På Svenskt Vattens hemsida finns nu en tio minuter lång intervju med Svenskt Vattens expert Magnus Böckström, samt huvudförfattarna Krister Törneke från Tyréns och Johan Spännare från DHI Sverige om vad publikationen innehåller för nyheter.

- Processen går ett par år tillbaka och framför allt under 2019 då vi åkte ut i landet på en remissrunda. Utöver de erfarenheterna har ett 40-tal intressenter lämnat skriftliga kommentar på P114 och under detta år har vi jobbat fram den publikation som precis kommit från trycket, säger Magnus Bäckström.

P114 ersätter alltså P83 som publicerades för 20 år sedan. P114 innehåller en hel del ny information utöver uppdateringen.

- Det är flera saker som hänt sedan 2001 och bland annat innehåller P114 nu en tydligare beskrivning av ansvaret för brandvattenförsörjning, ökat fokus på resurshushållning, uppdaterad förbrukningsdata och ett flexibelt sätt när det gäller dimensionering, säger Krister Törneke.

- Tryckstegring och reservoar har fått två egna kapitel. P114 innehåller också mycket kring frågor om förnyelse av ledningsnät och planering för framtida system, säger Johan Spännare.

På grund av Coronapandemin kan ingen fysisk informationsträff anordnas, men däremot har Svenskt Vatten satt 23 mars som preliminärt datum för ett webinar om nya P114. Det blir en halvdags seminarium med möjlighet att ställa frågor.

 

Läs mer

Se videon här

Jan Bjerkesjö