Ny vägtrumma håller bäcken i schack

Publicerad: 17 november, 2020

Foto Styrud

En kollapsad vägtrumma under Vänersborgsvägen vid Gisslatorp mellan Alingsås och Vårgårda gjorde att vatten från bäcken hamnade på avvägar och behövde ledas tillbaka i sin fålla. Att gräva av en väg ned till rätt nivå, sju meter längre ned, är sällan en bra idé. Här blev hammarborrning lösningen, när Styrud fick förtroendet att anlägga en ny vägtrumma.

Beställare är NCC för Trafikverkets räkning och efter att de utfört markförberedande arbeten, etablerades Styruds rigg i läge för borrning med precision.

Sammanlagd borrlängd under vägen är 42 meter och den nya vägtrumman utgörs av ett 813 x 12,5 mm stålrör. Tre fjärdedelar av borrsträckan utgjordes av block, men efter fyra dagars jobb var den nya vägtrumman på plats.

Genomslaget gjordes med hög precision och den goda träffbilden gjorde att det befintliga systemet kunde hållas igång vid passage av en ledning på slutet av sträckan. Något som underlättar för beställarens återställningsarbete.

- Det här blev ett väl utfört arbete och en mycket bra träffbild. Vi har en väldigt nöjd kund, konstaterar Styruds projektledare Martin Danielsson.

 

Läs mer

Styrud