Taxejustering för en långsiktigt hållbar VA- och avfallshantering

Publicerad: 17 november, 2020

Nacka kommunfullmäktige beslutade om justering i VA-taxan.

Nacka kommunfullmäktige beslutade om justering i VA-taxan.

Kommunfullmäktige i Nacka beslutade den 16 november om att justera både VA- och avfallstaxan inför 2021. Avgifterna som berörs är bland annat bruknings- och anläggningsavgiften för VA. 

För att täcka ökade kostnader för både vattenleverans och avloppsrening samt behovet av nya investeringar i det allmänna VA-nätet kommer både brukningsavgiften och anläggningsavgiften att höjas. Brukningsavgiften höjs för första gången på fyra år.

- Vi står i en expansiv samhällsutveckling i Nacka där vi behöver möta upp med investeringar i det allmänna VA-nätet och samtidigt styra mot en bättre miljö med en modern, tillgänglig och miljöanpassad avfallshantering även för kommande generationer, säger Mats Rostö, VD Nacka vatten och avfall.

Utöver bruknings- och anläggningsavgiften höjs de så kallade särskilda avgifterna i VA-taxan för att täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren beställt extra tjänster.

För en genomsnittlig villa blir ökningen av brukningsavgiften cirka 102 kronor per månad. För ett genomsnittligt flerbostadshus blir blir kostnadsökningen cirka 47 kronor per lägenhet och månad.

Läs mer

Nacka vatten och avfall