CASE: Beistet i Fossumbekken

Publicerad: 10 november, 2020

Parallellt med Fossumbekken lekker en spillvannsledning. For å fornye 1200 meter ledning med diameter 900 mm og 1000 mm ledning, måtte byggherre og entreprenør hente inspirasjon fra oljebransjen og utlandet. Dette er caset om Beistet i Fossumbekken.

ALNAVASSDRAGET: Det er ikke bare Fossumbekken som utfordrer sine egne bredder når det regner; den parallelle spillvannsledningen lekker også både inn og ut. Vannprøver viser at bekken har høyt bakterieinnhold og det er påvist flere lekkasjer fra ledninger og kummer. Området er tett bebodd og adkomsten er, ikke akkurat, enkel.

 Skilt til Alnavassdraget med arbeidere i bakgrunnen

Og det er her, langs turområdet til både joggere og hundeeiere på Grorud i Oslo, at VAV Oslo Kommune og Kjeldaas AS for første gang i norgeshistorien benytter seg av en Primus Line “overland”. Og det er her de installerer pumpestasjonen omtalt som Beistet til midlertidig overpumping.

Prosjektet: Prosjektet omfatter fornying av spillvannsledningen med innvending strømpeforing på hele strekningen (1200 meter, dimensjoner 900mm/1000mm). I tillegg skal de tilhørende kummene fornyes og tettes mot inn- og utlekk.

VAV Oslo Kommune er byggherre og ledningseier. Kjeldaas AS er entreprenør.

Arbeidere på VA-anlegg Oslo

FOTO: Dag Skillestad, VAV Oslo Kommune, åpnet tematreffet ved Fossumbekken

Utfordringer: Friluftsområde med restriksjoner, vanskelig adkomst, utfordrende terreng og store dimensjoner, veldig høy fyllingsgrad i ledningen.

Bærekraftig løsning: For å gjennomføre fornyelsen måtte avløpsvannet pumpes forbi anlegget. Og i et prosjekt som dette er det kostbart og tidkrevende å ta høyde for et 100-årsregn som kanskje aldri kommer i anleggsperioden. 

For å pumpe avløpsvannet forbi anlegget, ville en PE-ledning vært det naturlige valget, men gjenvinningsmuligheter er arbeids- og plasskrevende og dermed ikke aktuelt til dette prosjekt.  men den har ingen, eller få, gjenvinningsmuligheter. For å kunne gjennomføre fornyelsen på en bærekraftig måte ble det valgt en fleksibel foring som kunne kveiles og brukes om igjen.

Primus Line Overland, Fossumbekken

FOTO: Primus Line "Overland" i Fossumbekken

Primus Line “overland” er utviklet for å transportere væske på land over lange strekninger. Slangen tåler høyt trykk og er laget for å frakte blant annet olje, parafin, syrer og baser, i tillegg er den er veldig fleksibel og har sikre koblinger. Kombinasjonen av thermoplatisk polyuretan og kevlar gjør den godkjent for driftstrykk på opptil 16 bar.

Primus Line Overland

Pumpa (beistet) består av to parallelle pumpestasjoner Ø1700 i PE som fordeler avløpsvann over to pumpeledninger (Primus Line Overland). Hver stasjon har to sentrifugalpumper fra Grundfos som har en total kapasitet på 16 000 liter/minutt. Stikkledningene ble koblet til pumpestrengen med grenrør i PE i kombinasjon med og Primus Line-koblinger.

VA-pumpe i Fossumbekken
FOTO: Pumpa "Beistet" ved Fossumbekken, Oslo

Det er fornyet tyve, og lagt ned syv, kummer og installert ca. 1100 meter med glassfiberarmert strømpe. Glassfiberprodukter ble brukt både til fornyelse av ledningen, kummern og til overgang mellom dem - totalen av dette gir en tett løsning fra bunnen av ledningen til toppen av kummen.

Både kumstrømpen fra Vertiliner og ledningsstrømpen fra Saertex MultiCom er utherdet med UV-lys. For å forsegle kumbunnen og overgangen ble glassfiberplater festet i kumbunn - vegg i kombinasjon med håndlaminering.

Åpen, fornyet VA-kum Kjeldaas
FOTO: Det er totalt fornyet 20 kummer, lagt ned 7 kummer og installert ca. 1100 meter med glassfiberarmert strømpe i prosjektet.

Samspillet: I naturområdet med flere restriksjoner, skulle det altså etableres overpumping av en vannmengde med opptil 16 000 liter pr. minutt over 1200 meter. Avløpsledninger, inkludert kummer, skulle fornyes og det skulle etableres en samlet, tett løsning fra bunnen av ledningen til toppen av kummen. Og alt dette skulle gjøres uten å legge igjen avtrykk?

– Det ble tidlig klart at vi trengte en annen gjennomføringsmodell for dette prosjektet. Vi måtte tenke annerledes. Det ble en samspillsanskaffelse, og vi landet på Kjeldaas fordi de hadde en veldig interessant tilnærming til prosjektet, med gjennomarbeidede tekniske løsninger, sier prosjektleder Dag Skillestad i VAV Oslo Kommune.

 

Teknisk rådgiver Øystein Bjørløw i Kjeldaas AS

FOTO: Teknisk rådgiver Øystein Bjørløw i Kjeldaas AS er imponert over "Beistet"

Samspillskontrakt er et tett samarbeid mellom byggherre/ledningseier og utførende entreprenør. Slike kontrakter gjør at alle parter blir involvert tidlig i prosjektet, og hvor alle bidrar til å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene. At denne samarbeidsformen har fungert er Kjeldaas helt enig i.

– Det har vært fantastisk for vår del! En veldig oppegående byggherre og vi har kun positive erfaringer med dette prosjektet. Vi har vært et godt team, sier teknisk rådgiver Øystein Bjørløw. Jeg ble også veldig positivt overrasket over kapasiteten til beistet, legger han til.

Naturhensyn: Vi mennesker har alltid etablert oss i nærheten av vann, og Fossumbekken er ikke noe unntak. I dag er området et veletablert boigområdet og det er hyppig brukt av både hundeeiere, joggere og barnefamilier. 


Turområde ved Fossumbekken i Oslo

Selv om Fossumbekken verken er en matkiste eller et badested for oss, rommer den livsgrunnlaget for flere ulike vekster, fiske- og fuglearter - da gjelder det å følge med både oppe og nede, over og under bakken, når man skal rehabilitere. Bymiljøetaten står for forvaltningen av parkområdet og har vært en viktig premissgiver og en god støttespiller.

I området hadde det sneket seg inn en Øst-Asiatisk prydplante, som Invasive Species Specialist Group, eller ISSG, har på sin liste over verdens 100 verste invaderende fremmedarter.

Parkslirekne og arbeidere Fossumbekken

FOTO: Parkslirekne er på ISSGs liste over verdens 100 verste invaderende fremmedarter.

Parkslirekne er en storvokst flerårig staude som kan bli over tre meter høy og har jordstengler som kan strekke seg inntil fire meter. Maskiner og utstyr kan lett bidra til spredning og langs vann og elver kan plantedeler spres med vannstrømmen. Den forplanter seg så raskt at biter på størrelse med en mandel kan gi opphav til nye planter! Det var ellers ventet at vi skulle finne andre sortlistede arter som eksempelvis tromsøpalme.

– Det er et veldig komplisert prosjekt, men vi har landet det positivt, sier Skillestad. Det har vært viktig med god informasjon i forkant og underveis, vi har ikke hatt noen naboklager eller negative reaksjoner fra fugletitte-foreninger, smiler han.

Målbare effekter: Etter at man har planlagt et prosjekt i nesten 4 år, brukt utallige timer og ressurser for å få alt på plass, er det lite som slår følelsen av å vite at alt man har gjort er nyttig; For å hindre inn- og utlekking. I tillegg ble det tatt tetthetsprøver i forkant, på et strekk med to og to kummer.

Både VAV og Kjeldaas er enige om at prosjektet har gått mer eller mindre smertefritt.

– Noen småting er det selvfølgelig underveis, men det er derfor det er mennesker, og ikke maskiner, som gjennomfører dette - for da kan det løses, sier Skillestad.

 

Primus Line Overland Fossumbekken, Kjeldaas

Kostnaden av en mer bærekraftig framtid: Å planlegge for en bærekraftig framtid er ikke gratis. Bare planleggingen alene har tatt 3-4 år. Hittil i prosjektet er det etablert 2 x 1200 meter bypass med Primus Line “overland”, fornyet 20 kummer, lagt ned 7 kummer og installert ca. 1100 meter med glassfiberarmert strømpe. Men hva er kostnaden av en mer bærekraftig framtid?

– Primus Line er kostbart, men den kan brukes om igjen. Hvis vi ser på kvalitet og kostnad så er det absolutt verdt det, mener Skillestad. Det er veldig fint om den kan gjenbrukes, både med tanke på økonomi og miljø, legger han til.

Totalt ser det ut til at prosjektet koster 29,5 millioner NOK.

– Jeg tar av meg hjelmen!

Det sier seg selv at det krever en kompetent og veletablert arbeidsgruppe for å få realisert et prosjekt med dette omfanget. Det har jobbet mellom 8-12 mann omtrent kontinuerlig, med blant annet fintuning og tilpasninger av anlegget, forteller Bjørløw og fortsetter: Bare det å få strømper i denne dimensjonen fram til kummen i ulendt terreng… det er stykke arbeid og fordrer utrolig positiv innstilling fra alle som har jobba. Og han har bare én ting å si til det:

– Jeg tar av meg hjelmen!, avslutter en strålende Bjørløw fra Kjeldaas AS.

 

Tekst & Bilde: Kristine Olasdatter