Europeiska städer saknar handlingsplaner för klimatanpassning

Publicerad: 2 november, 2020

Majoriteten av Europas städer saknar handlingsplaner för klimatanpassning, och bland de städer som har en plan, har ingen lyckats implementera den helt. Det beskriver Sweco i den nya Urban Insight-rapporten Planning for Climate Adaptation. I rapporten presenteras dels fyra trender och utmaningar inom klimatanpassning i Europa, dels tio lösningar för kommuner och städer att komma vidare i arbetet på lokal nivå.

Extrema klimatrelaterade väderhändelser förväntas både inträffa allt oftare och vara mer omfattande under kommande decennier. Samtidigt saknar de flesta städer och kommuner runt om i Europa handlingsplaner för klimatanpassning.

- Tyvärr räcker det inte att snabbt minska våra klimatpåverkande utsläpp, vi måste också anpassa oss till ett förändrat klimat. Vi behöver systematiskt skydda oss mot stigande havsnivåer, våldsammare skyfall, torka och bränder. Därför är det avgörande att nu få fram lokala handlingsplaner för klimatanpassning, som en konkretisering till det arbete som länsstyrelserna gjorde för något år sedan, säger Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Svårigheten med att implementera handlingsplanerna beskriver Sweco främst handlar om ett flertal hinder, som exempelvis tröga organisationer och oförenliga lagar och regler.

- Klimatanpassningen måste skjuta fart, men vi ser att det saknas ett liknande fokus eller tryck i frågan som när det gäller utsläppsminskningar. Samtidigt är det glädjande att vi redan vet så mycket, vår sammanställning visar att best practice-lösningar från ledande europeiska städer räcker långt för att förhindra de värsta negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat, säger Mattias Goldmann.

Genom intervjuer och omfattande forskning har Sweco identifierat fyra trender inom stadsplanering och klimatanpassning. Baserat på trenderna lyfter rapporten fram tio lösningar från ledande europeiska städer när det gäller framgångsrika anpassningar till klimatförändringar.

- Klimatanpassning är till stora delar ett ansvar för kommuner, länsstyrelser och nationella myndigheter. Men på Sweco märker vi också en ökad efterfrågan från näringslivet på handlingsplaner för klimatanpassning. Det kan gälla säkrade leveranser vid våldsammare stormar på världshaven, trygga att fabriken inte översvämmas vid skyfall eller att garantera god arbetsmiljö vid värmeböljor – en smart företagsledning har med klimatanpassning i sin planering, säger Mattias Goldmann.

Läs mer

Pressmeddelande Sweco