No-Dig tematreff Kumfornyelse XXL i Skien

Publicerad: 29 oktober, 2020

Kjeldaas AS inviterer i samarbeid med SSTT og byggherre Skien kommune til tematreff om fornyelse av ekstremt dype kummer, med henholdsvis 10, 11 og 12 meters dybde.

Prosjektet som er under utførelse er lokalisert i Kjørbekkdalen i Skien, hvor det er etablert et næringsområde på en nedlagt søppelfylling. Historien til området har ført til betydelige påkjenninger på enkelte kummer. Det har tidligere vært kollaps i en annen kum tilhørende samme strekning, som resulterte i store materielle skader og høy kostnad. Dette prosjekt med kumfornyelse har dermed høy prioritet.

De 3 kummene som omfattes av dette prosjekt har ulike utfordringer, og betydelige smarte og innovative forberedende arbeider må utføres før kumstrømpe Vertiliner kan installeres.

Ut fra beliggenhet og dybde er oppgraving uaktuelt, og kumfornyelse uten graving er dermed løsningen. Før fornyelse kan gjennomføres må omfattende sikringstiltak gjennomføres med HMS i forsetet. På temadagen ønsker vi å vise fram i detalj hvordan prosjekt har blitt planlagt, og installasjon av glassfiberarmert strømpe fra Vertiliner.

Temadagen avsluttes med «live» demo av installasjon av glassfiberarmert strømpe Vertiliner i en kum.

Deltakere må ha med hjelm, synlighetstøy og vernesko. 

På temadagen er det obligatorisk å bruke munnbind. Munnbind vil bli delt ut ved ankomst på Thon Hotell.

Vel møtt!

Tid: Tirsdag 10. november 2020

Oppmøtested: Thon Hotel, Kongens gate 6 i Skien

Påmeldingsfrist: Fredag 6. november 2020

(Maks 20 deltakere.)

Les mer och påmelding

 

PROGRAM

Tid

Innlegg

Ansvarlig

10:00
Velkommen til SSTT tematreff

SSTT
10:10
Bakgrunn for prosjekt og kontraktsform (samspill)

Skien kommune
10:25
Tre ulike kummer med tre ulike problemstillinger som skal løses

  • Gjennomgang av problemstillingene
  • Hvilke forundersøkelser er utført
  • Fjerning av kollapset kumring på 10 meters dybde
  • Sikring av masser utenfor kummen
  • Utførelse til minst mulig hinder for omverden
  • Ivaretakelse av HMS
  • Håndtering av uforutsette hendelser
  • Hvordan fungerer samspill i praksis
  • Hvordan holdes ledningsnett i drift under arbeidene
  • Hvordan ivaretas kvalitet og hvordan dokumenteres levetid


Kjeldaas AS / Vertiliner
11:30
Lunsj
Skien kommune / Kjeldaas AS
12:00
Buss fra Thon Hotel til anlegget i Kjørbekkdalen
Det blir satt opp buss fra hotellet til anlegget. Etter befaring tar bussen oss tilbake til Thon Hotel i Kongens gate 6. Det gjøres tiltak mht. koronavirus / smittevern: Deltakerbegrensning, og kun 1 person pr 2 seter. I tillegg er det påbudt med munnbind (deles ut).

Kjeldaas AS
12:15
Befaring og «live» demo av installasjon kumstrømpe
Fornyede kummer åpnes opp for nærmer øyesyn, og de som ønsker kan bli heist ned i kummen i en spesiallaget «kumkurv».
Alt av utstyr som benyttes og har blitt benyttet er utstilt. Personell fra Vertiliner er på anlegget for å utdype arbeidene som er under utførelse.

Kjeldaas AS
13:00
Installasjon Vertiliner
På temadagen skal strømpen heises ned i en kum med dybde på 10 meter. Deltagere kan få med seg kalibreringen og utherdingen. Installasjonsprosessen blir forklart.

Kjeldaas AS
14:00
Avreise fra Kjørbekkdalen tilbake til hotellet
Avslutning temadagen.

Buss tilbake til P-plass ved Thon Hotel i Kongens gate 6.

Vel hjem!
Kjeldaas AS

SSTT