Min vardag - Mikael Hölttä VA SYD (59)

Publicerad: 25 oktober, 2020

Mikael Hölttä är projektingenjör vid VA SYD sedan 2009, men varit i branschen betydligt längre. 

- Jag har projekterat flera VA-arbeten med huvudsakligen schaktfria arbetsmetoder som rörspräckning, styrd borrning, rörtryckning, infodring med flexibla foder i avloppsrör med mera.

 

Efter teknisk utbildning på gymnasiet började Mikael Hölttä, 59 år, att arbeta med VA-rörläggning vid VA-varket i Malmö 1981. Det blev 20 år som rörläggare innan han började som drifttekniker på dricksvattenätet i VA-verket i Malmö under åren 2001-2006.

- 2006 blev jag arbetsledare för VA-arbete i VA-verket i Malmö fram till 2009.

Sedan dess har han arbetat som projektingenjör vid VA SYD fram till idag.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Just nu så är jag med i projektgruppen ”Plats för vattnet ” där vi är fyra stycken som jobbar med att hitta plats för skyfall på ytor och i våra avloppsledningar.

 

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- Att jobba med frågor som gör skillnad för människors vardag i Va-sammanhang.

 

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

- Bland den viktigaste frågan i SSTT är att visa hur bra det är att använda schaktfria arbetsmetoder som sparar både miljö och pengar samt innebär minskade störningar för de boende och trafiiken.

Jan Bjerkesjö