EU:s nya dricksvattendirektiv antaget

Publicerad: 23 oktober, 2020

Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I Luxemburg fattade EU:s ministerråd idag beslut om att anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv som har förhandlats sedan 2018. Det nya direktivet ska bidra till att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU under de kommande årtiondena. De nya reglerna kommer att påverka alla 10 miljoner svenskar och sett till hela EU berörs närmare 450 miljoner européer.

U:s nya dricksvattendirektiv kommer att ersätta ett äldre direktiv från 1983 och innehåller flera nyheter, bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten samt nya regler för material i kontakt med dricksvatten. Dessutom knyts hela försörjningskedjan från vattentäkt till kran samman på ett tydligare sätt än tidigare med målsättningen att bättre förebygga och hantera olika slags risker som kan påverka dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen.

– Jag är glad över att EU:s nya dricksvattendirektiv har antagits av rådet och att Sverige fick goda resultat i förhandlingen. De nya bestämmelserna om dricksvatten kommer att vara ett viktigt verktyg för att säkra och värna vårt viktigaste livsmedel även i framtiden. Nu väntar ett viktigt arbete med att genomföra direktivets bestämmelser på ett bra sätt i vårt land, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.