Rapport pekar på behovet av pengar, folk och organisation

Publicerad: 21 oktober, 2020

Mikael Larsson och Pär Dalhielm informerade om investeringsrapporten.

Mikael Larsson och Pär Dalhielm informerade om investeringsrapporten.

Svenskt vattens Investeringsrapport 2020 pekar på behovet av pengar, personal och organisation. Det var också huvudbudskapet från det ”digitala expresseminarium” som anordnades på onsdagen. Investeringsrapporten visar att behovet inom VA-sektorn ökat från 16 till 23 miljarder per år, men också att det handlar om så mycket mer än bara pengar.

23 miljarder borde investeras varje år under de närmaste 20 åren för att täcka behovet av pengar, människor och organisation inom VA-Sverige, enligt Svenskt vatten. De största behoven finns i att underhålla det gamla ledningsnätet, samtidigt som klimatförändringar, nya miljöregler och orimliga skillnader mellan kommuner ökar kraven på finansiering, kompetens och kapacitet.

År 2017 beställde Svenskt Vatten rapporten “Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp” med syfte att analysera och bedöma framtida investeringsbehov och effekter inom VA-branschen. Rapporten togs fram av bland annat RISE, Research Institutes of Sweden.

- Den rapporten har legat till grund för vår nya och uppdaterade rapport, som pekar på mycket större behov än pengar. Det är inte så att vi nått målet på 16 miljarder som den rapporten pekade på, vi har nått dit på grund av kostnadsökningar. Vi får inte lura oss att tro att vi nått målen, menade Mikael Larsson, chef för vattentjänsteenheten och managementstrateg vid Svenskt Vatten.

- Vi pratar om hela kedjan. Det är uppenbart att VA-huvudmännen står inför stora utmaningar som måste klaras av, när det gäller inte bara pengar utan även kompetens att beställa rätt tjänster i dialog med konsulter och entreprenörer. Vi har starka incitament i branschen att vi behövs samverkan för att klara detta, framför allt bland mindre kommuner. Vi behöver nya lösningar för befintliga problem i samarbete med andra aktörer än tidigare, utan nya partnerskap för nya lösningar, menade Pär Dalhielm, VD för Svenskt Vatten.

 

Fördubblade taxor

2017 var slutsatserna om nödvändigheten av kraftigt höjda investeringsnivåer och i genomsnitt en fördubbling av taxorna för vatten och avlopp på 20 års sikt, väckte berättigad uppmärksamhet. I år, 2020, har en förnyad, uppdaterad och utvecklad analys av det framtida investeringsbehovet utförts på Svenskt Vattens uppdrag. Rapporten har denna gång tagits fram av konsultföretaget Sweco tillsammans med andra experter. 

- Sammanfattningsvis behöver taxan fördubblas och det råder stora skillnader mellan kommuner med olika förutsättningar, menade Mikael Larsson.

- SCB:s prognos pekar på att år 2040 kommer befolkningen att öka med 17 procent i större städer, medan landsbygdskommuner ser en minskning med nio procent. Samtidigt är ledningsnätet så mycket större per invånare i landsbygdskommunerna och därmed behovet. Låg taxa behöver inte alls vara något bra. Dubbla taxor behövs, men vi behöver göra lokala bedömningar av behovet, menade Pär Dalhielm.

VA-Sverige behöver långsiktiga bedömningar av investeringsbehoven, nationellt och lokalt. 

- Vi är duktiga på att leverera idag med vatten av hög kvalitet och till få driftsavbrott. Men utmaningarna ligger på längre sikt. Vi måste investera, det finns inget alternativ. Ingen kommer att acceptera att det inte kommer vatten ur kranen imorgon. Vi behöver göra långsiktiga planera när det gäller pengar, personal och organisation, menade Mikael Larsson och Pär Dalhielm.

Fotnot: Filmen från webbinariet kommer att finnas att titta på senare för den som är intresserad. 

Läs mer

Jan Bjerkesjö