Dags för en revidering av T 25:2012

Publicerad: 5 oktober, 2020

Häftet har några år på nacken och en hel del har hänt inom branschen sedan det gavs ut. STVF – Sveriges auktoriserade rörinspektörer - som numera är en intresseförening inom SSTT – Scandinavian Society for Trenchless Technology – har tillsatt en projektgrupp som håller i revideringen av materialet.

 

Efter insamlingen av synpunkter påbörjas bearbetningen av materialet.
Texter skrivs om, nya bilder och illustrationer tas fram. Ett råmaterial presenteras på STVFs Teknikträff i februari 2021 där även synpunkter från folk i branschen inhämtas.

Under hösten 2021 hoppas projektgruppen att ha förslag till en ny version av T25 att presentera för styrelsen i STVF som är den instans som beslutar om det slutgiltiga materialet. 
En ny T25 ska go live i januari 2022 – T 25:2022.