Tematreff kum- og ledningsfornyelse inkludert overpumping - ny dato

Publicerad: 29 september, 2020

Kjeldaas AS inviterer i samarbeid med SSTT og byggherre Oslo kommune vann- og avløpsetaten (VAV) til tematreff om kum- og ledningsfornyelse inkl. overpumping ved Fossumbekken i Oslo Torsdag 22. oktober (ny dato). Fossumbekken er et viktig natur- og fritidsområde på Grorud.

 

Prosjektet som er under utførelse omfatter installasjon av 1200 meter glassfiberarmert strømpe i DN900 og DN1000 samt fornyelse av 23 avløpskummer med glassfiber. Fornyelse med glassfiber innebærer installasjon av glassfiberarmert strømpe (Vertiliner), og montering av glassfiberplater i bunnen av kum i kombinasjon med håndlaminering. Totaliteten gir en tett løsning for ledninger og kummer.

Fornyelse av avløpsledninger med høy vannføring forutsetter overpumping av avløpsvannet. I dette prosjektet er det for første gang benyttet Primus Line «Overland» til dette formålet. På temadagen demonstreres mulighetene dette produktet har og hvordan overpumping av store mengder vann over et lengre strekk kan løses.

For de spesielt interesserte er det mulighet til «strømpevandring». Deltakerne kan gå ned i en kum fornyet med Vertiliner, og deretter vandre 50 meter i en DN1000 tørrlagt avløpsledning som er fornyet med glassfiberarmert strømpe, for så å komme ut igjen «nedstrøms» i en fornyet kum.

Temadagen avsluttes med «live» demo av installasjon av glassfiberarmert strømpe i en kum med dybde på nesten 5 meter.

Av hensyn til smittevern vil det avhengig av deltakerantall måtte påregnes inndeling i grupper og tilpasninger i programmet.

Deltakere må ha med hjelm, synlighetstøy og vernesko. Vel møtt!

Påmeldningsfrist: 16. oktober 2020

Link til informasjon og påmelding her