Største rammeavtale noensinne på gravefri fornyelse av avløpsnettet i Bergen

Publicerad: 23 september, 2020

Største rammeavtale noensinne på gravefri fornyelse av avløpsnettet i Bergen

Olimb Rørfornying skal også de neste årene sørge for at Bergen kommune når sine mål om mest mulig fornyelse av avløpsnettet med minst mulig graving. 

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har signert en ny rammeavtale med Olimb Rørfornying AS om rehabilitering av kommunalt avløpsnett med strømpeforing. 

Avtalen er tegnet for en toårsperiode (2020 – 2022) med opsjon på forlengelse i inntil ytterligere to år, og innbefatter både strømperenovering av avløpsledninger og rehabilitering av kummer. Total kontraktsverdi inkludert opsjoner er på cirka 200 millioner kroner. 

Anskaffelsen ble gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser, i en to-trinns prosedyre. Olimb Rørfornying AS ble tildelt kontrakten etter vurdering av tre prekvalifiserte leverandører.

Økte rammer skal øke farten på ledningsfornyelse

Det er planlagt å bruke inntil 50 millioner kroner årlig på strømperenovering av kommunens avløpsnett. I løpet av perioden 2020 - 2022 er det beregnet å gjennomføre strømperenovering av cirka 20.000 meter med avløpsledninger og tilhørende kumarbeider.

Bergen kommune øker rammene vesentlig i denne avtalen sammenlignet med tidligere års kontrakter. Dette gjør de som et virkemiddel for å øke takten ytterligere på fornying av VA-nettet. 

Gravefritt først i Bergen

Bergen har cirka 900 km vannledninger og 1200 km avløpsledninger. Målet til Vann- og avløpsetaten er å fornye 0,7 – 1 % av ledningsnettet per år. 

Dette ønsker de å gjøre så effektivt og skånsomt som mulig, med minst mulig belastning for miljøet og kommunens innbyggere, blant annet gjennom å redusere graving til et minimum. 

Når gammelt ledningsnett skal fornyes, blir gravefrie løsninger alltid vurdert først. Målet er at 70 % av fornyelsen på avløpsnettet og 50 % av fornyelsen på vannledningsnettet skal skje ved bruk av gravefrie metoder (No-Dig). På dette området er Olimb Rørfornying markedsleder i Norge.

Miljøbesparende rehabilitering – nå også på stikkledninger

Strømperenovering er en rehabiliteringsmetode som gjør at avløpsnettet kan fornyes raskt, med lite luftforurensing og støy fra fossildrevne anleggsmaskiner. 

Nytt i denne avtalen sammenlignet med tidligere, er at Olimb også stedvis skal strømperenovere stikkledninger tilknyttet hovedledninger avløp som rehabiliteres. 

Bakgrunnen er at Bergen kommune tidligere i år tok over eierskapet til stikkledninger i offentlig bilvei (kjørebanen), som et tiltak for å få bedre kontroll på lekkasjer og feil på denne delen av avløpsnettet. 

Installasjonene av strømpeforinger i stikkledninger skjer fra innsiden av hovedledningen (kalt installasjon av «lange hatter»). Denne metoden vil bidra til å redusere antall anleggsarbeider og bedre kvaliteten på stikkledningsnettet, med alle miljøfordeler det innebærer.

Mål om utslippsfrie anleggsplasser

Bergen kommune har satt seg et mål om at byen skal være fossilfri i 2030, og forutsetter at leverandører i bygg- og anleggsbransjen benytter utslippsfri teknologi når det er mulig. 

I kontrakten med Olimb Rørfornying stilles det flere spesifikke miljøkrav. Større biler og lastebiler brukt i forbindelse med strømperenoveringen skal ha Euro 6-motor og kunne gå på HVO biodiesel. Spesialutstyr og verktøy som blir benyttet i rørinspeksjon og installasjoner av «hatter» skal kunne driftes elektrisk fra bilene. I tilfeller hvor utstyr krever bruk av olje, skal denne være nedbrytbar.

Langt og godt samarbeid

Olimb Rørfornying har jobbet på rammeavtaler for Bergen kommune i 12 år og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer.

- Bergen var en av de første kommunene i landet som tok i bruk strømperenovering i fornyelse av VA-nettet, og Olimb installerte de første strømpeforingene allerede tidlig på 1980-tallet. Den nye rammeavtalen er en stor tillitserklæring og en bekreftelse på at et snart 40 år langt NoDig-samarbeid lever i beste velgående, sier produkt- og salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre.  

Styrker avdelingen i Bergen

I 2017 etablerte Olimb et avdelingskontor i Bergen som utfører rørfornying for private boligeiere, borettslag og byggeiere. Løsninger som tilbys i privatmarkedet er strømperenovering av bunnledninger, stikkledninger og innvendige avløpsrør i bygg og borettslag. 

Arbeid som utføres på kommunalt VA-nett blir ledet fra hovedkontoret i Råde (Østfold), men det operative mannskapet har base i Olimbs avdelingslokaler som ligger på Flesland.

Som følge av positiv utvikling i etterspørsel og oppdragsmengde i både privat og offentlig marked, skal Olimb Rørfornying i perioden som kommer styrke sin tilstedeværelse i Bergen. Avdelingen lyste nylig ut flere stillinger, og har som mål å vokse ytterligere. 

Pressemelding 21.09.20 fra Olimb Rørfornying