Styrd borrning - skonsamt för bokskogen

Publicerad: 17 september, 2020

Bokskogen i Torup utanför Svedala är ett unikt rekreationsområde och ett populärt utflyktsmål som erbjuder både natur- och kulturupplevelser. Bokskogen omfattar flera hundra hektar bokskog, odlingsmark, betesmark, ett slott med slottspark och trädgårdar.

Tillgängligheten vid Bokskogen får ett litet lyft när parkeringsytorna förbättras. Styrud har fått bidra med ett strå till stacken genom att medverka i ledningsbygge för One Nordic som skall ordna strömförsörjning till en ny gästtoalett vid Kejsarvägens parkering. Nog så viktigt.

Det säger sig ju självt att träden i Bokskogen är skyddsvärda. Att anlägga en elkabel på en sträcka av 500 meter kräver lite varsam hantering. Ledningssträckan går både parallellt med Torupsvägen och under vägen, samt korsar ett skogsavsnitt. Med hjälp av styrd borrning kan ledningen dras under trädens rotsystem och dessutom passera under vägen utan att den stängs av. På vissa delsträckor där det var lämpligt har man valt att schakta.

Projektet genomfördes under tre dagar i början av september med en M15 borrigg från Boretec; en av de senaste investeringarna i Styruds maskinpark.

Styrud