En proposition om vägar till hållbara vattentjänster väntas i december

Publicerad: 16 september, 2020

Svenskt Vatten välkomnar utredningen om vägar till hållbara vattentjänster som äntligen kommer att utmynna i en proposition och vi får därmed veta vilka av förslagen i utredningen som kommer att föreslås bli ny lagstiftning.

Svenskt Vatten tycker att utredningen i stort lämnade flera frågetecken som behöver besvaras, exempelvis förslaget angående planer för att hantera skyfall som enligt vår mening inte passar in i lagen om allmänna vattentjänster.

Svenskt Vatten hade gärna sett att förslaget om att kommunerna inte alltid måste vara skyldiga att ordna en allmän VA-anläggning blev verklighet. Det är dock mycket viktigt att förutsättningarna för när det kan bli aktuellt tydliggörs och att alternativa privata lösningar är långsiktigt hållbara. Frågan om när kommunerna ska tillhandahålla vattentjänster har varit en svår fråga att hantera och hela VA-branschen hoppas nu att många knutar ska lösas upp.

Länk till samtliga remissvar.

 

Svenskt Vatten