Håkan Falk ny VD på Norrvatten

Publicerad: 1 september, 2020

Norrvattens styrelse har utsett Håkan Falk till ny VD på Norrvatten. Håkan Falk tillträdde som tillförordnad VD den 11 mars i år och anställs som ny VD från och med 1 september 2020.

Innan Håkan Falk tillträdde som tillförordnad VD på Norrvatten arbetade han som fastighetsdirektör i Stockholms stad och har tidigare arbetat som exploateringsdirektör i Stockholms stad och som VD för HSB Bostad.

Styrelsen fattade beslut om ny VD vid styrelsemötet den 26 augusti 2020.

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar hälsosamt dricksvatten och därmed möjliggör regionens utveckling.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med ungefär 60 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun. Här producerar vi 1600 liter dricksvatten per sekund. 

Norrvatten