Olimb Rørfornying AS inngår ny rammeavtale med Porsgrunn Kommune

Publicerad: 20 augusti, 2020

Olimb Rørfornying installerer strømpeforing i Porsgrunn. FOTO: Porsgrunn Kommune

Olimb Rørfornying installerer strømpeforing i Porsgrunn. FOTO: Porsgrunn Kommune

Porsgrunn kommune fortsetter sin satsing på gravefri fornyelse av VA-nettet med Olimb Rørfornying som leverandør på strømperenovering avløp.

Olimb Rørfornying har blitt tildelt ny rammeavtale med Porsgrunn kommune om rørfornying avløp og går med det inn i sin tredje avtaleperiode på rad i kommunen. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere, melder sistnevnte i en pressemelding.

Den nye rammeavtalen, som har en varighet på 1 år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), skal dekke Porsgrunn kommunes behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, i tillegg til renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger. 

Kontraktssummen er på 6 millioner kroner. Det første året.

Høy fornyelsestakt med No-Dig

Porsgrunn kommune har cirka 800 km VA-ledninger totalt, med en gjennomsnittsalder på rundt 45 år. 

Prosjektleder på Kommunalteknikk, Stig Hernholm, forteller at kommunen tok i bruk gravefrie metoder (No-Dig) allerede midt på 80-tallet, og at det har vært avgjørende for å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet på det kommunale ledningsnettet. 

I 2020 og de neste to årene fornyer vi ca. to prosent av ledningsnettet. Det hadde vi ikke klart uten å bruke NoDig-metoder.

Stig Hernholm, Prosjektleder på Kommunalteknikk i Porsgrunn Kommune

2% ledningsfornyelse er langt over gjennomsnittet for norske kommuner (rundt 0,7%), og muligens en av de høyeste fornyelsesgradene i landet, skriver Olimb Rørfornying videre i pressemeldingen.

For å nå sine ambisiøse mål benytter kommunen flere ulike NoDig-metoder, og gjerne i kombinasjon med hverandre i samme prosjekt. I hovedsak er det snakk om utblokking og inntrekking på vann, og strømperenovering på avløp. Og i 2020 vil de renovere omtrent 3,5 km avløpsledninger med strømpe.

Stig Hernholm er stolt over innsatsen som gjøres i kommunen for å fornye VA-nettet så effektivt og skånsomt som mulig for Porsgrunns innbyggere. Han tror at Porsgrunn befinner seg høyt oppe blant norske kommuner når det gjelder kompetanse på No-Dig, takket være mange års erfaring og kontinuerlig fokus på utvikling og forbedringer innen VA-fornyelse.    

- Vi er flinke til både å tenke og å gjøre, og vi vurderer faktisk alltid No-Dig først. Det er ikke noe vi bare sier, avrunder Hernholm.

Tillitserklæring

Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, sier seg enig med Hernholm om at Porsgrunn stiller i en særklasse.

- Olimb installerte den første strømpen i Porsgrunn for mer enn 30 år siden, og vi er imponert over måten kommunen gjennom så mange år har prioritert NoDig-løsninger og jobbet målrettet med oss og andre leverandører for å finne stadig bedre løsninger på utfordringer i VA-nettet. Det er en tillitserklæring å bli valgt som samarbeidspartner videre på avløpsrenovering, sier Myhre.