Flera utmaningar vid infodring i anfrätt huvudledning

Publicerad: 14 augusti, 2020

Foto: NCC NoDig

NCC NoDig ställdes inför flera utmaningar när totalt 426 meter av huvudspillvattenledningen från Haninge kommun till Stockholm Vatten infodrades med glasfiberarmerat flexibelt foder. Den befintliga ledningen i betong var så anfrätt att tre sträckor infodrades med dimensionerna 1050 och den sista sträckan till tunnelpåslag med ett 1100 mm foder vid Hagstigen i Länna, Stockholm.

NCC NoDigs arbetsledare Magnus Eriksson beskriver utmaningarna:

- Den första utmaningen var vegetationen. Ledningen låg ute på en åker och skog, som delvis var ett kärr. Vi behövde bygga väg av sockmattor för att komma till brunnarna.

- Den andra utmaningen var att hela jobbet blev ett akutjobb då ledningen hade kollapsat. Xylem, som höll i förbipumpningen av vattnet, hade också stora utmaningar när man drog två stycket 300 Bauerrör 600 meter, som från början skulle dras över ett järnvägsspår. Det fick vi planera om.

- Efter sista nedstigningsbrunnen gick ledningen in i en sprängd tunnel, Fagersjö-Sickla-tunneln. Man borrade sig ner i tunneln cirka tio meter, två stycken 300 mm hål, där man kunde släppa avloppsvattnet.

Alla dessa utmaningar gjorde att man fick ”improvisera” lösningar hela tiden.

- Varje sträcka hade sina utmaningar, som exempelvis schaktslänter för det slukhål som uppstått på grund av uppäten ledning. Där var vi tvungna att bygga ramper.

Förutom den anfrätta ledningen hade NCC NoDig att ta hänsyn till ett extremt flöde, tio till 20 kubikmeter per minut. Och dessutom låg alltså ledningen i svårtillgänglig terräng. Den sista sträckan, anslutningen till bergtunnel, fick utföras i samspel med dykare.

Slutbetyget ändock att det gick bättre än väntat efter ett mycket bra samarbete mellan NCC NoDig och Stockholm Vattens projektledning.

- Ja, jag tycker det gick bättre än förväntat. Vi installerade 145 meter plus 111,4 plus 107,6 meter 950 mm och 13 mm på tre dagar. De sista 50 metrarna med 1050 foder 13mm en vecka senare, vilket var sträckan som gick in i tunneln.

Totalt tog arbetet tio arbetsdagar i februari och mars och besparingen jämfört med schakt är knappast möjligt.

- Arbetet hade tagit kanske sex månader, men så hade det inte heller varit möjligt att utföra. Att gräva var aldrig aktuellt eftersom det hade tagit alldeles för lång tid. Ledningen låg i ett träsk och vi hade att ta hänsyn till mycket grundvatten. Att göra infodringen med glasfiberarmerat flexibelt foder stod högst på listan från SVOA. Vi gjorde jobbet bra och löste problemen vi ställdes inför, säger Magnus Eriksson.

Översiktsbild av ledningen som renoverades.

Översiktsbild av ledningen som renoverades.

Jan Bjerkesjö