Fördubblade VA-taxor om vattenbrist ska kunna undvikas

Publicerad: 27 juli, 2020

För att Sverige inte ska behöva lida av vattenbrist i framtiden krävs mångmiljardinvesteringar. Och för att klara den notan bör VA-taxorna fördubblas de närmaste decennierna enligt Svenskt Vatten. 

 

För aktörer inom VA-Sverige är kanske inte det någon överraskning, men problematiken tas upp i en artikel i Dagens Industri den 10 juli. Just nu har många kommuner tvingats införa bevattningsförbud på grund av låga grundvattennivåer. Trots det är inte bristen på vatten det stora problemet.

- Det kan vara en lokal brist i till exempel östra Småland, delar av Skåne, Gotland och västkusten. Men vi har vatten i Sverige, det är inget problem, säger Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten, till DI.

Problemet stavas kapacitetsbrist, som bland annat blev påtagligt den heta sommaren 2018.

- Man pratade om vattenbrist men i 80 procent av fallen var det en kapacitetsbrist. Vi klarade inte av att producera så mycket vatten som efterfrågades under en kortare period. Det krävs kapacitetsutbyggnad men också beteendeförändringar. Det är inte ekonomiskt försvarbart att stå med överkapacitet i väntan på några få varma dagar om året, säger Pär Dalhielm.

2019 präglades också av brist på vatten även om den sommaren inte var lika het. Trenden är dock uppenbar och klimatförändringar, befolkningsökning och hårdare miljökrav sätter press på VA-bolagen.

- Vi vet att det kommer att bli både mer vatten och mindre vatten i framtiden. Vi måste bli bättre på att ta hand om det vattnet som kommer i form av nederbörd och inte bara leda ut det till havet, säger Pär Dalhielm. Och kommer klimatet att göra att vattnet blir för varmt måste vi hantera det också i våra vattenverk.

Dagens investeringar på 16 miljarder borde vara drygt 22 miljarder enligt Svenskt Vatten. Det framgår av den investeringsrapport som Svenskt Vatten snart presenterar och som Di har fått ta del av.

Svenskt Vatten räknar med att kommunernas VA-taxor måste fördubblas, inflationen borträknad, de kommande 20 åren för att säkra tillgången på rent vatten. I genomsnitt betalar en villaägare i Sverige i dag 7.828 kr per år för sitt vatten, framöver kommer husägaren istället att betala närmare 16.000 kronor. 

- Kommunerna måste öka investeringarna i fler anläggningar för att kunna möta behoven. För att klara detta lånar man pengar. Då krävs att man höjer taxorna för att klara återbetalningarna”, säger Mikael Larsson, chef för Vattentjänstenheten på Svenskt Vatten.

Två av tre kommuner har idag stora eller mycket stora investeringsbehov för sina vattenverk. Trots det är VA-avgifterna låga.

- Ett badkar fullt med vatten, 250 liter, kostar lika mycket som en liter buteljerat vatten i butik. Den flaskan köper många utan att reflektera. Men när man ska betala sin räkning blir det en annan sak för många, säger Sofia Nisses, VA-chef för Vatten och Miljöresurs i Härjedalen.

 

Läs mer

Jan Bjerkesjö