Full klaff med DieDraw-metoden i Kongsberg

Publicerad: 6 juli, 2020

Ledningseiere, leverandør og rådgivere i nærkontakt med anleggsleder John Tore Madsen, som ga tommel opp for DieDraw-metoden i Kongsberg. Foto: Bjørn Solnes Skaar

Ledningseiere, leverandør og rådgivere i nærkontakt med anleggsleder John Tore Madsen, som ga tommel opp for DieDraw-metoden i Kongsberg. Foto: Bjørn Solnes Skaar

Det lå spenning i lufta da norske Pipeliner AS for første gang skulle installere en 365 meter lang hovedvannledning i Kongsberg med den nye NoDig-metoden DieDraw. Installasjonen skjedde under fylkesvei 40 og med jernbanelinja til Kongsberg som nærmeste «nabo»

For å unngå overoppheting av den 13 mm tynne PE-ledningen startet installasjonen allerede klokka fem om morgen, og på grøftekanten dukket det opp representanter fra rådgiverselskaper, ledningseiere, leverandører og også en doktorgradsstipendiat på NoDig-metoder som ønsket å overvære den historiske begivenheten.

Die Draw metoden
går ut på at PE-røret trekkes gjennom en trakt, på engelsk en Die. Derav navnet Die-Draw. Det tynne røret blir dermed krympet med 10-12 prosent når det trekkes inn med vinsj i vertsrøret. Når PE-røret er trukket gjennom vertsrøret slippes trekkraften fra vinsjen og PE-røret vi gå tilbake til sin tilnærmet opprinnelige dimensjon. Man vil da få et tettilsluttet rør inne i det eksisterende røret. Dette gir maksimal indre diameter og optimal strømnings-kapasitet, forklarer Pipeliners salgs- og markedssjef Tor Heggernes.

Fem meter i minuttet
Den utadvendte bergenseren var uvanlig stille da vinsjen startet opp og forsiktig trakk PE-røret de første centimeterne gjennom den trange trakten.  Mange ukers forberedelse skulle nå testes ut i praksis, og de siste justeringer med vinkler og retninger ble foretatt. Det gikk sakte de første meterne, men så økte inntrekkingen suksessivt opp til fem meter i minuttet.

Etter kort tid dukket smilet opp og mye av nervøsiteten var borte både hos ham og hos anleggsleder John Tore Madsen, som ledet operasjonen.

Fra offshore til VA
Seniorrådgiver Roar Sannem i Hallingplast fulgte inntrekkingen med årvåkent blikk og var opptatt av at PE-ledningen med betegnelsen PE100 RC, SDR 33, med en utvendig dimensjon på 425 mm skulle få en så skånsom «reise» som mulig inn i det eksisterende 400 mm duktile røret.

Det er første gang denne type rør benyttes i et kommunalteknisk anlegg i Norge, men Hallingplast har levert flere hundre kilometer av samme rørtype til offshoreindustrien som en korrosjonsbarriere på SubSea rør.

Unngår graving
Oppdraget er nå utført som en underentreprise for byggherre Implenia, og metoden ble benyttet for å unngå unødig graving i den nye fylkesveien gjennom Kongsberg. Det oppsto lekkasjer i den nyanlagte duktile vannledningen, som ble anlagt i forbindelse med etablering av den nye veistrekningen. Statens veivesen ønsket ikke å grave opp ledningen for å finne lekkasjene. Dermed ble en gravefri metode med DieDraw valgt.
Prosjektleder for vann og avløp i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen, fulgte også installasjonen ved Gomsrud i Kongsberg med stor interesse. Han sier at han er glad kommunen nå endelig kan ta den nye vannledningen med et driftstrykk på 8,5 bar, i bruk.

100 års levetid
Årsaken til at Implenia valgte å gå for denne metoden var fordi rørleverandøren Hallingplast går god for en levetid på minst 100 år så lenge installasjonen og håndteringen av de nye rørene gjøres forskriftsmessig. Pipeliner kunne også vise til at denne metoden ville gi størst indre diameter i røret etter installasjon.
-Vi har foretatt beregninger som viser at vi faktisk øker strømnings kapasiteten etter installasjon av PE-røret sammenlignet med originalrøret, opplyser Heggernes. Han har stor tro på produktet, og mener metoden er en god tilvekst til «verktøykassa» innen NoDig.

 

Gjennom trakta og komprimert med 10-12 prosent, konstaterer John Tore Madsen og prosjektleder VA i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen.  Foto: Odd Borgestrand

Gjennom trakta og komprimert med 10-12 prosent, konstaterer John Tore Madsen og prosjektleder VA i Kongsberg kommune, Jostein Dalshagen. Foto: Odd Borgestrand

Odd Borgestrand