Min hverdag: Frode Andrew Selvik

Publicerad: 29 juni, 2020

Bildet: Frode Andrew Selvik (59) er prosjektleder i Trondheim kommune, og er også prosjektleder for forskningsprosjektet RENVANN, som om et par uker går ut med konkurranse om førkommersiell anskaffelse.

Bildet: Frode Andrew Selvik (59) er prosjektleder i Trondheim kommune, og er også prosjektleder for forskningsprosjektet RENVANN, som om et par uker går ut med konkurranse om førkommersiell anskaffelse.

Frode Andrew Selvik (59) er prosjektleder i Trondheim kommune, og er også medlem av arbeidsgruppa i SSTT Norge.  Til daglig er han engasjert i ulike NoDig-prosjekter og tekniske plangodkjenninger i kommunen.

Selvik er ingeniør Høgskolen i Trondheim og har jobbet 32 år i Trondheim kommune.

Du er medlem av det norske arbeidsutvalget i SSTT. Hvorfor takket du ja til dette vervet?

Jeg sa ja til å bli med i den norske arbeidsgruppa fordi jeg mener det er viktig å spre budskapet om økt bruk av NoDig.  De ulike NoDig-metodene har interessert meg i mange år, og jeg har også vært heldig å få jobbe med en rekke grøftefrie prosjekter i Trondheim siden begynnelsen av 90-tallet.

I oktober i fjor arrangerte Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune dialogkonferanse for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger. Hva har skjedd etter denne konferansen, og hva er planen videre? 

 Dialogkonferansen du sikter til gikk under temaet «Gravefri fornyelse av drikkevannsledninger», og var starten på en prosess der Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune sammen ønsket å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil redusere lekkasjer og ledningsbrudd, og bidra til å øke fornyelsestakten. I snitt ligger lekkasjetapet i Norge på rundt 30 %. Vi mener lekkasje av rent drikkevann i ledningsnettet er uønsket og at tap av drikkevann må reduseres. Jeg fikk gleden av å være prosjektleder for dette.

Etter denne konferansen, som for øvrig var godt besøkt, hadde vi èn til èn møter med leverandører. Vi fant dette så interessant at vi søkte hovedprosjekt fra Forskningsrådet. Før jul fikk vi denne søknaden innvilget og vi fikk tildelt 10 millioner kroner for å gå videre med å finne løsninger. Dette er vi nå i gang med.

 Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Det kan jeg svare kort og enkelt på. Min hverdag handler mye om kontorarbeid, møter og befaringer.

Hva er du mest opptatt med i jobben din akkurat nå?
Det er selvfølgelig det prosjektet vi allerede har vært inne på. Forskningsprosjektet heter RENVANN, der Trondheim kommune sammen med Oslo VAV har fått midler fra Forskningsrådet for en førkommersiell anskaffelse. Denne anskaffelsen blir lyst ut på Doffin i slutten av juni.

Hva er den viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din?
Det aller viktigste for meg er å finne nye løsninger, spesielt innen NoDig, for at vi kan renovere ledningsnettet både raskere, billigere og i større omfang 

Hva mener du er den viktigste oppgaven SSTT står overfor i månedene som kommer?

Det viktigste for foreningen er å fortelle om fordelene ved bruk av NoDig, både klimamessig og økonomisk. Det er viktig at vi finner løsninger som viser en klar økonomisk fordel i tillegg til den klima- og miljømessige.

I en masteroppgave fra NMBU ble 59 kommuners forhold til NoDig kartlagt. Nærmere 40 prosent viste liten eller ingen interesse for NoDig. Din kommentar til dette?

Jeg tror det generelt er for lite kunnskap om NoDig ute blant mange kommuner, og da spesielt i de mindre kommunene. De liker dessverre å gjøre ting slik de alltid har gjort. Derfor er SSTT med sitt budskap viktig i tiden framover.

Tekst og foto: Odd Borgestrand