Digitale fagtreff et miljøvennlig supplement

Publicerad: 25 juni, 2020

Representanter fra rådgivere, ledningseiere og entreprenører er samstemt i synet på digitale treff. Fra venstre Erik Bøhleng, HIAS IKS, Borghild T. Folkedal Asplan Viak og SSTT, og Svein Rune Myhre, Ollimb Rørfornying AS

Representanter fra rådgivere, ledningseiere og entreprenører er samstemt i synet på digitale treff. Fra venstre Erik Bøhleng, HIAS IKS, Borghild T. Folkedal Asplan Viak og SSTT, og Svein Rune Myhre, Ollimb Rørfornying AS

-Digitale fagtreff er et miljøvennlig supplement og bør absolutt bli en del av framtidens tilbud fra SSTT. Det mener sivilingeniør VA, Erik Bøhleng ved HIAS.  Leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal tror en kombinasjon av fysiske og digitale fagtreff er en god løsning.

Det første heldigitale tematreffet i regi av den norske arbeidsgruppa i SSTT tok for seg strømperenovering av vannledninger, og samlet 25 deltakere den 4.juni i år.  Blant deltakerne var flere rådgiverselskaper, kommuner, ledningseiere og entreprenører fra Norge og Sverige representert.

Erik Bøhleng karakteriserer
det digitale fagtreffet som meget godt gjennomført både av arrangørene og de tre foredragsholderne Svein Rune Myhre fra Olimb Rørfornying AS, Hendrik Panman fra Kjeldaas AS og Tor Heggernes fra Pipeliner AS.

SSTT fremmer miljøvennlige løsninger og nå blir dette begrepet utvidet også når det gjelder måten å gjennomføre faglige treff på. Et digitalt treff av denne typen blir konsentrert og vi sparer både mye tid og penger med treff av denne typen. Det åpner også for at interesserte fra hele landet kan delta. Ved HIAS har vi kjøpt inn nytt utstyr som gjør det mulig for flere å sitte sammen i et møterom og dermed ha et internt fagtreff der flere medarbeidere kan følge med på TEAMS, sier Bøhleng.

Han syns også webinaret i forbindelse med SSTT sitt årsmøte fungerte meget godt, og er derfor svært positiv til denne miljøvennlige og effektive møteformen, men da som et supplement til de fysiske møteplassene. Et digitalt treff kan aldri erstatte de fysiske møtene der deltakere kan utveksle erfaringer, stille direkte spørsmål og også pleie sosial kontakt, understreker han.

Salgssjef Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying AS
innrømmer at det var noe uvant å holde foredrag overfor et publikum han ikke hadde kontakt med. -Jeg liker dialog og liker å svare på konkrete spørsmål underveis. Den muligheten blir svært begrenset med digitale treff. Når det gjelder forberedelsene til treffet er de omtrent like, men det stiller krav til en foreleser om å være hundre prosent skjerpet i de minuttene foredraget varer, mener han.

Myhre er absolutt tilhenger av en kombinasjon av digitale og fysiske fagtreff framover, og håper mange vil benytte anledningen til å melde seg på ved neste korsvei.

Borghild T. Folkedal, som leder den norske arbeidsgruppa i SSTT, er også tilhenger av digitale møteplasser som et supplement til de fysiske treffene. Vår oppgave er å formidle faglig interessante temaer til våre medlemmer, og gjennom digitale plattformer har vi muligheten til å nå langt flere enn ved et fysisk treff, sier hun. Fagtreffet om strømperenovering av vannledninger samlet 25 deltakere, og dette var noe færre enn forventet. Hun håper derfor flere melder seg på ved neste korsvei. Både tidsmessig og økonomisk er dette en god løsning. SSTT skal ikke tjene penger på å arrangere fagtreff, men det vil nok bli en kombinasjon av gratis treff og treff med en svært rimelig inngangsbillett, antyder hun. Dette er noe styret i SSTT vil måtte ta stilling til.

Odd Borgestrand