Klar for 400 meter vannledning med Die Draw i Kongsberg

Publicerad: 18 juni, 2020

Bildet: Sammensveisingen av rørene som skal benyttes med Die Draw metoden i Kongsberg er allerede gjennomført, og installasjonen vil bli utført i månedsskiftet juni/juli.Foto: Pipeliner

Bildet: Sammensveisingen av rørene som skal benyttes med Die Draw metoden i Kongsberg er allerede gjennomført, og installasjonen vil bli utført i månedsskiftet juni/juli.Foto: Pipeliner

Pipeliner AS er nå klar for sin første store installasjon av NoDig-metoden Die Draw i Norge. I månedsskiftet juni/juli skal firmaet installere en PE100 RC ledning med en diameter på 400 mm i en total lengde på hele 400 meter i Kongsberg.

Oppdraget utføres som en underentreprise for Implenia, og metoden blir benyttet for å unngå unødig graving tett inntil riksveien ved Kongsberg, forteller salgs- og markedssjef i Pipeliner AS, Tor K. Heggernes.
Sammensveisingen av rørene som skal benyttes er allerede gjennomført, og installasjonen vil bli utført i èn operasjon.
Pipeliner har invitert enkelte kommuner og rådgivere til å følge installasjonen. Interessen for prosjektet er så stor at deltakerlisten allerede er fylt opp.
Årsaken til at Implenia velger å gå for denne metoden er fordi rørleverandøren Hallingplast ut fra omfattende tester og lang erfaring er tydelig på at PE-rørene vil ha en levetid på minst 100 år så lenge installasjonen og håndteringen av de nye rørene gjøres forskriftsmessig. Pipeliner kan også vise til at denne metoden gir størst indre diameter i røret etter installasjon.
-Basert på våre kalkulasjoner øker faktisk strømnings kapasiteten etter installasjon av PE-røret sammenlignet med originalrøret, opplyser Heggernes.

Die Draw metoden
går ut på at det trekkes et PE-rør gjennom en Die, på norsk en trakt. Ved å gjøre dette vil diameteren på PE røret reduseres før det trekkes inn med vinsj i vertsrøret. Når PE-røret er trukket gjennom vertsrøret slippes trekkraften fra vinsjen

og PE-røret vi trekke seg tilbake og gå tilbake til sin opprinnelige dimensjon. Man vil da få et tettilsluttet rør inne i det eksisterende røret som gir maksimal indre diameter og optimal strømnings-kapasitet, forklarer Heggernes.

NCC gjorde en pilot
på tilsvarende metode for Bærum kommune allerede for 20 år siden. Dette er til nå er den eneste installasjonen i Norge, og årsaken er at British Gas fant metoden så interessant at selskapet på dette tidspunktet kjøpte patentet og lisensrettigheten til produktet.  Samtidig ble produktet trukket ut av drikkevannsmarkedet i hele verden. Metoden og PE-rørene ble i stedet benyttet som en korrosjons barriere på SubSea rør for hovedsakelig vann injeksjons rør i Nordsjøen og andre steder i verden.

Hallingplast AS har levert mange hundre kilometer med denne typen PE-rør til dette formålet til en rekke land på flere kontinenter. Den største leveransen er faktisk gått til Angola, og nye store leveranser er på gang, forteller salgs- og markedssjef Sverre Tragethon i Hallingplast.  Disse rørene blir nå også benyttet på to ulike rørstrekk på Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Høsten 2018 gikk patentet ut
og noen av de personene som hadde jobbet med produktet i mange år startet opp selskapet Die Draw Ltd. i England for å gjenoppta drikkevannsmarkedet.
Pipeliner har hatt kontakt med Die Draw siden slutten av 2018 og har markedsført produktet i Norge siden høsten 2019.
Salgs og markedsansvarlig Tor K. Heggernes har stor tro på produktet, og mener metoden er en god tilvekst til «verktøykassa» innen NoDig. NCC i Sverige har for øvrig en tilsvarende avtale for det svenske markedet.

 

Odd Borgestrand