Norsk Vann går digitalt i september

Publicerad: 16 juni, 2020

Slik var det under årskonferansen 2019, men Norsk Vanns årskonferanse 2020 blir foran PC-en

Slik var det under årskonferansen 2019, men Norsk Vanns årskonferanse 2020 blir foran PC-en

Konferansen gjennomføres som fire digitale miniseminarer på 2 t 30 min. før og etter lunsj begge dager. Deltagelse er gratis, men det er ønskelig med registrering i form av påmelding. På Norsk Vanns nettsider står det at konferansen åpner med å sette fokus på innovasjon og samhandling i bransjen. Har vi nok kapasitet i bransjen? Innhold i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, benchmarking og organisering er temaer som vil bli berørt på dag en av årskonferansen.

Miljømyndighetene skjerper nå praksis
for oppfølging av rensekravene fra avløpsrenseanlegg, og flere fylkesmenn varsler kommunene om at de nå setter makt bak kravene om at utslippstillatelsens krav er gjeldende. Dette kommer til å sette sitt preg på avløpsbransjen de neste årene, og miniseminaret etter lunsj vil ha dette som hovedtema. Det blir innlegg fra myndighetene, samt erfaringer fra anlegg og kommuner som har gjennomført nødvendige tiltak og oppgraderinger. I tillegg blir det informasjon om Norsk Vanns arbeid med å etablere et nettverksprosjekt som hjelp og støtte for medlemmene i denne situasjonen.

Dag to starter med en gjennomgang
av nytt drikkevannsdirektiv fra EU og hvilken betydning det har for vårt nasjonale regelverk. Deretter ser vi på erfaringer fra Mattilsynets pågående tilsynsaksjon på ledningsnett, og andre aktuelle tema innen vannforsyning.Korona perioden har medført behov for hurtig digitalisering av vårt daglige arbeid. Har dette satt sine spor innen vannbransjen? Hvilke digitale løsninger kan hjelpe bransjen i å effektivisere og øke kvaliteten på dokumentasjon og rapportering? Hva med datasikkerheten i dette? Ulike innlegg belyser disse problemstillingene. Endelig program publiseres i løpet av juni, men det kan være smart å sette av 8. og 9. september, og bli med fra egen kontorstol, oppfordrer Norsk Vann.

Odd Borgestrand