Projekt som tar avstamp i framtidsutmaningar

Publicerad: 10 juni, 2020

Projektledaren Åsa Peetz, NSVA, berättar i en video på Svenskt Vatten om projektet

Projektledaren Åsa Peetz, NSVA, berättar i en video på Svenskt Vatten om projektet "Tjänsteutbud inom VA-sektorn".

Svenskt Vatten har under 2010-talet arbetat med att beskriva ett ökat investeringsbehov i VA-systemen. Behovet uppstår till exempel när städer växer och underhåll av ett befintligt ledningsnät ökar. Likaså kommer klimatförändringar att påverka framtida investeringar. 

Svenskt Vattens Managementkommitté (MAK) har beställt två projekt med spännande frågeställningar som kan ge bra underlag för diskussioner om framtida satsningar hos många medlemsorganisationer.

Projektet ”Tjänsteutbud inom VA-sektorn” har sin bakgrund i att dagens tjänsteutbud grundar sig i Vattentjänstlagen som består, i princip, av de tre tjänsterna dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Avgifter och betalningsmodeller för dessa tjänster har följt samma traditionella väg. Successivt har flera VA-organisationer börjat utveckla sitt tjänsteutbud. Däremot saknas en mer enhetlig syn i branschen när det gäller:

1) Vilka tjänster ska man som VA-organisation tillhandahålla och vilka vägledande betalningsprinciper bör gälla.

2) Vilka tjänster kan man som VA-organisation erbjuda för att skapa mervärden beroende på kunder och lokala förhållanden. Vilka betalningsprinciper bör då gälla.

Projektets mål är att ta fram en överskådlig och tydligt beskriven tjänstekatalog för vattentjänsternas primära tjänsteutbud.

Investera rätt

Projektet ”Investera rätt – prioritera” syftar till att beskriva metoder för hur investeringar ska prioriteras. En investering kan kategoriseras på olika vis, exempel på kategorier av investeringar är samhällsekonomiska, företagsekonomiskt lönsamma eller reinvesteringar i en anläggning.

Projektet kommer att ta fram en modell för hur en VA-organisation kan prioritera mellan olika kategorier av investeringar. En intressant utmaning är att hitta funktioner för att prioritera mellan avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät. Vägledningen och mallarna ska ha en direkt nytta för VA-huvudmannen och ge ökade förutsättningar att driva och prioritera rätt investeringar.

Projektledaren Tommy Giertz, SVOA, berättar om projektet i en annan video på Svenskt Vatten.

Tommy Giertz, SVOA.

Tommy Giertz, SVOA.

Svenskt Vatten