Digitalt fagtreff med godt utbytte

Publicerad: 5 juni, 2020

Bildet: Borghild T. Folkedal, Martina Bergh Svedahl, Svein Rune Myhre, Tor Heggernes og Hendrik Panman godt fornøyd med det digitale fagtreffet via Teams.

Bildet: Borghild T. Folkedal, Martina Bergh Svedahl, Svein Rune Myhre, Tor Heggernes og Hendrik Panman godt fornøyd med det digitale fagtreffet via Teams.

Det første heldigitale tematreffet i regi av den norske arbeidsgruppa i SSTT er gjennomført. Blant de totalt 25 deltakerne som fulgte tematreffet om strømperenovering av vannledninger var flere rådgiverselskaper, kommuner, ledningseiere og entreprenører fra Norge og Sverige representert.

SSTT arrangerte tematreffet i samarbeid med entreprenørselskapene Olimb Rørfornying AS, Kjeldaas AS og Pipeliner AS.
Etter en kort velkomst av leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal, ga sekretariatet i SSTT ved VA-rådgiver Martina Bergh Svedahl i Asplan Viak en generell orientering omkring hovedprinsippene for strømperenovering av vannledninger. Hun forklarte forskjellene mellom strukturelle, semistrukturelle og ikke-strukturelle metoder. For mange kan de ulike metodene virke forvirrende, men Svedahl gjorde sitt beste for å rydde opp i begrep og metoder, med henvisninger til både standarden ISO 11295, Norsk vanns rapport nr. 221/2016 om smart ledningsfornyelse og VA-Miljøblad nr. 90 fra 2009, hvorav sistnevnte nå skal erstattes av ny Norsk Vannstandard.
Det ble en allsidig presentasjon fra de tre entreprenørselskapene under det digitale fagtreffet, der hovedfokuset var strømperenovering av vannledninger.

Svein Rune Myhre fra Olimb Rørfornying AS
tok for seg Aqua UV Cipp som er en glassfiberarmert foring og deretter DW-lineren som er Olimbs eget produkt i kategorien semistrukturell metode.
D.W.Liner er en metode som er utviklet for å fornye trykkledninger uten oppgraving av anboringer og trekkegroper. Metoden egner seg for fornying av eksisterende rør av stål (støpejern / duktilt) og rør med slitt sementbelegg, og leveres normalt i dimensjoner fra 100 til 300 mm, og i lengder inntil 150 meter.
AQUA.UV CIPP er utviklet for bruk på vannledninger, og er bygget opp av glassfiberkompositt som er impregnert med Vinyl ester. Foringen trekkes inn, blåses opp og herdes med UV-lys. Komposittmaterialet gjør at foringen oppnår en stor styrke ved relativt tynne veggtykkelser. Myhre mener dette produktet er spesielt egnet for overføringsledninger opp til 700 mm og Olimb kan installere denne i lengder på inntil 350 meter.
Den strukturelle strømpen PAA-PSL-Liner fra Aarsleff ble også omtalt, og avslutningsvis presenterte Olimb også alternativ med Compact Pipe, som er et tett tilsluttet PE-rør.

Pipeliner AS, representert ved Tor Heggernes,
fikk anledning til å presentere tre produkter i kategoriene strukturelle og semistrukturelle strømper. Nordiflow W er en strukturell glassfiberarmert foring. Saniline W er en semistrukturell limt armert foring, mens Sanitube W PE er en løs armert foring.
Tor Heggernes understreket at alle fornyingsteknologier har sine fordeler og begrensninger. Ingen individuell teknologi vil kunne brukes i alle prosjekter, mente han.
Nordiflow W-foringen er en glassfiber og epoxy foring (GRE) som produseres i dimensjoner fra 150 til 1400 mm, i lengder opp til 200 meter i hvert strekk.
SANILINE W er en rundvevet polyesterfiber med PE/PU-folie og limstoff som hefter til vertsrøret, og kan leveres i dimensjoner fra 75 til 1200 mm og i lengder på 350 meter. Her kan også anboringer gjenåpnes gravefritt.

Siste tilvekst i verktøykassa til Pipeliner er Die-Draw, som er en full-strukturell rehabilitering av vannledninger med inntrekking av nytt PE-rør, som alternativ til strømperenovering. Her er det mulig å fornye 1500 meter i ett strekk, og ledningen leveres i dimensjoner fra 100 til 1800 mm. En av fordelene er at den kan installeres i alle materialtyper, men må anbores ved hjelp av graving.

Hendrik Panman representerte Kjeldaas AS
og formidlet nyttig informasjon om den strukturelle strømpen Saertex-Liner H2O og den løse armerte foringen Primus Line.

Kjeldaas har erfaring med Saertex Liner siden 2016 og trekker fram at dette er et produkt med sterke glassfiberlag produsert for trykkledninger, uten tilsetning av styren, men impregnert med vinylester. Dette produktet er nå godkjent verden rundt for bruk i fornyelse av vannledninger, og Kjeldaas kan vise til en rekke installasjoner i ulike dimensjoner fra 250 mm og opp til 900 mm. Kjeldaas har blant annet installert denne i Drammen i 2017, med en dimensjon på 600 mm og en total lengde på 860 meter.
Panman viste også en rekke eksempler på installasjoner med Primus Line. Primus Line er en fleksibel foring, og på grunn av sin flerlagsstruktur av PE kombinert med kevlar har Primus Line liten veggtykkelse. Kombinert med høy fleksibilitet gir dette mulighet å fornye vannledninger med bend opptil 45 grader og i visse tilfeller opptil 90 grader. Den har strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk men er avhengig av det eksisterende rør med hensyn til ringstivhet.
Panman fortalte om både opp- og nedturer som innovativ entreprenør i NoDig-markedet, og formidlet at det er viktig at ledningseiere våger å ta nye produkter og metoder i bruk. 

Det ble også poengtert
at hver av entreprenørene kun presenterte et utvalg av produkter og metoder. Entreprenørene kan levere flere produkter, og det finnes andre entreprenører i Norge som også utfører slik renovering av vannledninger.

Det var mulig å chatte underveis
via Teams, og det kom inn en rekke sentrale spørsmål som ble besvart underveis. Det var også satt av tid til spørsmål og dialog avslutningsvis. Mange var opptatt av de ulike produktenes forventede levetid, og det ble stilt en rekke tekniske spørsmål relatert til de ulike produktpresentasjonene.

Flere deltakere var tydelige på at de ønsket flere digitale treff for å spare reisetid og kostnader. Teams-treffet framsto som svært effektivt og foreleserne var flinke til å holde tiden. Dette bør absolutt gjentas som et supplement til fagtreff der man fysisk kan møtes ved (den gravefrie) grøftekanten.

 

Odd Borgestrand/ Ellen Margrethe Jahren Randa