Vakin påbörjar testning av personalen

Publicerad: 3 juni, 2020

I en intervju på Svenskt Vatten med Ingrid Undén Lindehell, HR-chef hos Vakin, berättar hon om hur det varit i Umeå och Vakin under denna annorlunda vår och hur coronasituationen har hanterats.

I ett längre intervjuklipp berättar Ingrid Undén Lindehell om hur de arbetar med coronapandemin hos Vakin. Eftersom Umeå hade sent sportlov och det fanns medarbetare som varit bortresta på olika platser i europa så fanns tidigt en oro. Samtidigt verkar det än så länge ha varit en intensivare smittspridning i och runt Stockholmsområdet.

För Vakins del drog man snabbt igång en särskild pandemiledningsgrupp. Nu ska man sätta igång testning av personalen via företagshälsovården, Previa. Förhoppningsvis är man igång redan under denna vecka med den första gruppen. Planen är dock att hela personalen ska få möjlighet att testa sig. I intervjun får du höra hur man resonerat kring pandemin, vilka avvägningar som gjorts och hur man tänker agera framåt. 

Se intervjun här

Svenskt Vatten