"VA-ledningsnätet måste underhållas"

Publicerad: 3 juni, 2020

Foto WSP

Foto WSP

Fyra av tio svarar att man drabbats av vattenbrist någon gång under de senaste fem åren. Det visar en undersökning av analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Men det beror inte på att det saknas vatten.

Generellt är det gott om vatten i Sverige. Problemet är att  grundvattennivåerna blivit lägre och på flera håll i landet har läget varit kritiskt. 

– Egentligen finns det vatten så det räcker till alla i Sverige, även med en fortsatt växande befolkning. Problemet är att vattnet inte alltid finns på rätt plats eller av rätt kvalitet. Vi kommer att behöva transportera det längre sträckor och ha en mer avancerad produktion vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Samtidigt har vi en utmaning med gamla och dåligt underhållna VA-ledningar där så mycket som 25 procent av det dricksvatten som produceras inte når fram till hushåll och företag, säger Anna Dahlman Petri, VA och vattenexpert på WSP i en artikel på U&D, Underhåll och Driftsäkerhet.

Enligt Anna Dahlman Petri behövs nu en mängd olika åtgärder på båda kort och lång sikt. Först och främst måste kommunerna sluta skjuta på renoveringar av VA-ledningsnätet på framtiden. Priset på vatten borde höjas så att vi kan finansiera underhållet av VA-ledningarna och vattenverken.

Två undersökningar från WSP visar att det är dålig beredskap båda bland kommuner och privatpersoner för att hantera kommande vattenbrist. Dessutom saknar Sverige 2 000 personer med kompentens inom VA. Högskolor och gymnasier behöver utbilda allt från experter till rörmokare, menar hon.

Läs mer

 

Jan Bjerkesjö