Nytt rekordstrekk under vernet jord

Publicerad: 27 maj, 2020

Bildet: Denne gjengen fra Olimb Anlegg smiler godt etter et vellykket prosjekt med ny rekord i styrt boring med 1000 mm overvannsledning. Foto: Olimb Anlegg AS

Bildet: Denne gjengen fra Olimb Anlegg smiler godt etter et vellykket prosjekt med ny rekord i styrt boring med 1000 mm overvannsledning. Foto: Olimb Anlegg AS

Lengste strekk som er boret med metoden styrt boring i dimensjon på 1000 mm i Norge er nå på hele 540 meter. Rekorden ble satt i forbindelse med en stor VA-utbygging i Nordre Follo kommune denne våren.

Det er Olimb Anlegg AS som skriver dette i en pressemelding.
Siden midten av april har Olimbs gule borerigg gått jevnt og trutt på Haugbro i Nordre Follo kommune. Under vernet slåttemark har borekronene kvernet seg utrettelig gjennom en halv kilometer med tung og trassig leiregrunn.

Stort, langt og dypt

Sakte men sikkert – nedover, bortover, oppover – meter for meter, har det blitt boret standhaftig mot ett eneste stort og djervt mål: Å gjøre det 540 meter lange leirehullet romslig og holdbart nok til å trekke inn en 1000 mm stor overvannsledning som en del av et nytt overføringsanlegg for spillvann fra Ski til Haugbro.

På det dypeste ble det boret i kurve hele 9 meter ned under bakken, forteller driftssjef i Olimb Anlegg AS, Øystein Olimb.

Til sammen tre borekroner, den siste og største i dimensjon 1200 mm, ble brukt til å rymme traséen stor nok. I innspurten gikk boringen kontinuerlig natt og dag for å unngå fastkjøringer.

Fredag 16. mai klokka 09.45 dukket borekrona opp av bakken for siste gang, og det massive røret var på plass i boretraséen. Slitne og lettede boreoperatører og ansvarlige kunne konstatere at rekorden var et gledelig faktum.

Jobben ble utført som underentreprise for hovedentreprenør Isachsen AS. Ledningseier og byggherre er Nordre Follo kommune.

 

Operatørene hos Olimb Anløegg  håndterte 1000 mm overvannsledning på en sikker og god måte . Foto: Olimb Anlegg AS.

Operatørene hos Olimb Anløegg håndterte 1000 mm overvannsledning på en sikker og god måte . Foto: Olimb Anlegg AS.

Odd Borgestrand, kilde: Olimb.no