Debatt: Kunskapen om nya material är för låg

Publicerad: 15 maj, 2020

Tomas Helenius skriver om vilka utmaningar som framtidens förnyelseplanering står inför. Foto Jan Bjerkesjö (arkiv)

Tomas Helenius skriver om vilka utmaningar som framtidens förnyelseplanering står inför. Foto Jan Bjerkesjö (arkiv)

”Vi har en uppförsbacke då kunskapen om nya material är för låg.” Det skriver Tomas Helenius, ordförande för svenska arbetsgruppen inom SSTT, riktat till ledningsnätsägare. För att kunna diskutera framtidens förnyelseplanering måste ledningsnätsägare ta till sig den teknik som finns idag.

 

Det fanns en tid när ledningsnätsägare samverkade med tillverkare för att ta fram produkter till ledningsnätet. Det fanns ledningsnätsägare som hade egen verkstad och tillverkade ventiler, kopplingar och betong. Samarbetet mellan kommuner och tillverkare lade grunden till den masstillverkning vi har i dag. 

Ledningar och tillbehör som schaktades ner i marken för mer än 150 år sedan finns det mycket kvar av. Ledningsnätsägarna klarade av att anlägga ett ledningsnät som präglades av att leverera en lång livslängd, kvalitetssäkring och ingenjörsanda.

   

Ledningsnätsägare:

För att kunna diskutera om framtidens förnyelseplanering måste vi ta till oss den teknik som finns i dag. Vi måste ställa kraven och vara med i utvecklingsskedet. Vi måste ha den kunskap som krävs för att kritiskt granska och kontrollera dagens och framtidens produkter och material. I slutskedet måste vi vara med och kontrollera att vi fått det vi beställt.

Vi har en uppförsbacke då kunskapen om nya material är för låg. Vi lutar oss gärna mot tillverkarens rekommendationer och förlitar oss på att uppsatta normer, certifieringar och läggningsanvisningar är framtagna från ledningsnätsägarens perspektiv.

Ledningsnätsägare har haft svårigheter att dokumentera varför man har tagit beslut inom materialval. Att dokumentera materialval kan vara guld värt då man får avvikelser.

Alla VA-organisationer arbetar redan idag på ett miljö- och kostnadsmedvetet sätt. Det finns en uppsjö av tekniker som ur en kostnads- och miljöaspekt är det bästa valet gällande projektering och läggning. Ledningsnätsägaren har stora möjligheter att påverka val av material och arbetssätt för att kvalitetssäkra ledningsnätet och erhålla lång livslängd.

SSTT är den organisation som driver dessa processer och arbetar ur/från ledningsnätsägarens perspektiv.

SSTT sitter på expertisen då ledningsnätsägare, konsulter, entreprenörer och tillverkare finns representerade.  

SSTT ska ta fram underlag för kvalitetssäkring och driva projekt ur ett långtidsperspektiv samt se till att reparationsmetodiker ska finnas på marknaden. 

SSTT ska se till att ledningsnätsägare ska känna sig trygga med schaktfria metoder för att möta framtidens förnyelseplanering. 

 

Tillverkare

Under en lång tid har tillverkare och ledningsnätsägare arbetat tillsammans mot gemensamma mål och ledningsnätsägarna har fortfarande en hög påverkan när det gäller utveckling mot stål, armaturer och segjärnsindustrin. 

Under 80-talet gjorde kem- och plastindustrin intåg på VA-marknaden. Samarbetet med ledningsnätsägare stannade av och konsekvensen blev att ledningsnätsägare inte längre var med och drev utvecklingen. 

Detta har slagit hårt mot förtroendekapitalet då det har visat sig i många fall att ledningsnätsägarens perspektiv inte alltid har beaktats, till exempel långtidsperspektivet. Här har tillverkaren en uppförsbacke och det de bör göra för att vända trenden är att bli mer transparenta och bedriva utvecklingsarbete tillsammans med ledningsnätsägarna.

I  SSTT sitter tillverkare och ledningsnätägare sida vid sida och arbetar ur ledningsnätsägarens perspektiv så att ledningsnätsägare ska känna sig trygga med att använda tillverkarens system för en framtida förnyelseplanering.

 

Konsulter

Konsulttjänster som beställs idag i form av utredningar, rapporter och projektering har ledningsnätsägaren tidigare uträttat själva under lång tid. Här har vi fått en förskjutning i kunskap där ledningsnätsägare numera förlitar sig på konsultens expertis. 

Konsulter idag har en uppförsbacke när det gäller att föreslå schaktfria metoder då de har förlitat sig på traditionell/gammal teknik för ledningsläggning allt för länge. 

I SSTT sitter konsulter med för att bidra med kunskap och implementera schaktfria metoder i sitt dagliga arbete. Vi har ett stort behov att fler konsulter ansluter sig till organisationen/SSTT.

För att ledningsnätsägare ska använda mer av modern schaktfri teknik så finns det fyra variabler att arbeta med:

  • Kravställning på läggningsanvisningar
  • Kravställning på upphandling
  • Kravställning på material
  • Se till att kraven uppfylls genom kvalitetssäkring och kontroll

SSTT är den organisation som arbetar med att ta fram dessa variabler ur ledningsnätsägarens perspektiv. 

Om vi kan få tillverkare/entreprenörer, konsulter och ledningsnätsägare att samarbeta gällande schaktfria metoder, så kan vi tillsammans driva framtidens förnyelsearbete!

SSTT tar det stora ansvaret att värna om framtidens hållbara utveckling. 

Ordförande Svenska arbetsgruppen SSTT

Tomas Helenius

 

Fotnot: Under NoDigkonferensen, som skulle ha hållits i Bergen 27-28 maj, var en av programpunkterna Tomas Helenius föredrag under rubriken ”Framtidens förnyelseplanering”. Den här artikeln är vad Tomas skulle ha pratat om.

Tomas Helenius