Min vardag - Rune Johansson

Publicerad: 27 april, 2020

Rune Johansson, VD för Svatek, berättar om sin vardag.

Rune Johansson, VD för Svatek, berättar om sin vardag.

Scandinavia VA-Teknik, Svatek, är en av de entreprenörer som har längst erfarenhet av relining. VD är 64-årige Rune Johansson.

- Jag har på gymnasienivå studier på ekonomisk linje. Eftersom jag är född på landet och är intresserad av skog, jakt och natur så har jag även en skogsutbildning. I slutet av 1970-talet så fattade jag intresse för bygg-och anläggningsverksamhet, vilket gjorde att jag svängde igen i min utbildningskarriär. Det innebar att jag tog en examen till ingenjör inom anläggningssektorn.

 

I 25 år har Svatek arbetat med kommunala och statliga nätägare, samt processindustrier, med renovering av ledningsnät. 

- För oss är det självklart att antalet meter schakt står i direkt relation till projektkostnaden. Därför strävar vi alltid efter en renoveringsmetod där schaktarbetet minimeras.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Eftersom jag är VD i ett familjeägt företag, Svatek AB, så jobbar jag med de övergripande frågorna som gäller för ett företag. som ekonomi-, marknad- och personalfrågor. Jag försöker att vara ute på ”fältet” så mycket som möjligt för att stämma av vad beställarna önskar vad det gäller schaktfria metoder.

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

- Vi håller på att starta upp ett nytt verksamhets område inom VA för självfallsledningar. Det är ett formpassat rör av Pvc ”Rauliner” som har många goda egenskaper. Jag har ju sedan tidigare erfarenhet när vi byggde utrustningarna för formpassade rör i PE ”U-liner”.

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- Jag är fascinerad av att bygga ”lag” och att få medarbetarna att växa i sina respektive roller. Det är också kul att ”schaktfria metoder” nu har fått ett fäste inom ledningsförnyelsen. Jag har ju haft förmånen att vara delaktig inom SSTT i över 25 år. Så föreningens strävan börjar bära frukt.

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT just nu?

- Att sprida kunskap om schaktfria metoder, samt att öka medlemstalet inom beställaresektorn. Få med flera aktiva beställare i föreningen, säger Rune Johansson.

Jan Bjerkesjö