Primus Line som metod vid relining över Slottsbrosundet

Publicerad: 20 april, 2020

Dricksvattenledningen över Slottsbrosundet var undermålig. Återkommande läckor orsakade vattenförlust och ställde till det för båttrafiken. På vintern riskerade isbildningen från läckorna att lyfta bron ur läge.

Grums kommun var i behov av en lösning för att framtidssäkra denna huvudledning till vattentornet i Slottsbron och samhällena intill.

Komplicerande faktorer var att ledningen hänger under en bro och att den passerar både en järnväg och en Europaväg. Närheten till en fornminnesborg och bottenförhållandena i sundet begränsade möjligheterna till schaktning och borrning samt omöjliggjorde en ny sjöledning.

Entreprenaden var inplanerad att utföras mellan de trafikintensiva helgerna Påsk och Kristi himmelsfärd. Förhoppningen var att hålla E18/E45 fri från trafikomläggningar under dessa helger. Läget och sträckningen var två av projektets utmaningar. Ledningen går under järnvägen och vinklar ner 90 grader i en liten kammare på 4 meters djup mellan järnvägen och E18/E45. Därefter löper den mitt emellan järnvägen och vägen i ca 100 m fram till brofästet där den vinklar 90 grader upp i brofundamentet för att sedan i en kammare först vinkla 90 grader vertikalt och sedan vinkla igen 90 grader i plan och följa bron över till andra sidan, upphängd i brokonstruktionen. På denna sida bron vinklar ledningen ner 70 grader i en kammare till anslutningspunkten.

Grums kommun valde relining med Primus Line. Det var första gången metoden Primus Line användes i Sverige. Flexibiliteten och den låga egenvikten skapade i det här fallet möjlighet att infodra en ledning som annars hade varit svår att förnya, schaktfritt eller med konventionella metoder. Svatek har lagt åtskilliga metrar sedan reliningen i Grums både i Sverige och Norge. Det blev årets bästa förnyelseprojekt inom SSTT 2014.

OBS - äldre artikel 

Svatek