13 vil bli leder for vannsenteret i Norge

Publicerad: 16 april, 2020

Sigurd Grande er styreleder for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås og medlem av ansettelsesutvalget som i morgen skal velge hvilke kandidater som skal innkalles til intervju for å bekle stillingen som daglig leder ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Foto: Odd Borgestrand

Sigurd Grande er styreleder for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås og medlem av ansettelsesutvalget som i morgen skal velge hvilke kandidater som skal innkalles til intervju for å bekle stillingen som daglig leder ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Foto: Odd Borgestrand

OPPDATERT: Totalt 13 personer har meldt seg som kandidater til stillingen som daglig leder ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Søknadsfristen gikk ut tirsdag.

Assisterende direktør i Norsk Vann, Ynge Wold og fagdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande, som også er styreleder, har fredag gått gjennom søknadene sammen med Peer-Christian Nordby fra Rørinspeksjon Norge og administrasjonsdirektør Lars Atle Holm ved NMBU. Disse fire har nå bestemt seg for hvilke søkere som skal kalles inn til intervjuer.

De fire utgjør ansettelsesutvalget og fagdirektør Sigurd Grande sier at det er flere meget godt kvalifiserte søkere til stillingen.
-Dette kan bli en både spennende og krevende prosess når det gjelder å foreta det rette valget, innrømmer han, og legger til at begge kjønn er representert blant søkerne. Kun èn av søkerne har bedt om å unndras fra offentlighet.  Blant søkerne er det flere profilerte personer i norsk vannbransje, men ansettelsesutvalget ønsker ikke å gå ut med navn på søkerne.

Ikke offentlig
Selv om aksjemajoriteten i senteret innehas av kommuner er ikke ansettelsesutvalget innstilt på å gjøre søkerlisten offentlig. I utgangspunktet er ikke aksjeselskapet underlagt offentlighetsloven, heter det i en uttalelse fra utvalget, som dermed avslår innsyn.
-Målet er å ha en innstilling til styret i midten av mai, og vi håper at stillingen vil bli besatt fra 1.august, sier Yngve Wold.

Teknologi og kompetanseutvikling
Senteret er vannbransjens satsing på teknologi og kompetanseutvikling. Som daglig leder er hovedansvaret for den daglige lederen å etablere og utvikle senterets tilbud, i spennvidden fra kurs og undervisning, via test og demonstrasjoner, konferanser og til aktiviteter rettet mot forskningsmessig bruk.
Selskapet er nå kommet godt i gang med omregulering av tomt for etablering av senterets bygg og anlegg, detaljprosjektering og toppfinansiering. Det arbeides med planlegging av senterets tjenesteinnhold ved åpningen og å bygge opp organisasjonen. I løpet av året vil det første spadestikk bli tatt på tomten som er avsatt til formålet.
Daglig leder skal ha fokus på etablering av administrasjon, daglig drift og spesielt innholds- og tjenesteutvikling. Daglig leder vil arbeide i tett dialog med eiere og brukere av senteret. Det arbeides nå med planer for kurs og opplæring, testing av utstyr og teknologi og for senteret som bransjens møtested.

Odd Borgestrand