"Vannsenteret" på Ås skal få sin første leder

Publicerad: 16 mars, 2020

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS på Ås har vært under planlegging de siste årene. Planlagt oppstart er i løpet av høsten 2021. Nå søker styret etter senterets første daglige leder – og kravene er harde.

Det har gått 12 år siden Rørinspeksjon Norge som første aktør i vannbransjen signaliserte et behov for et test- og øvingsfelt for ledningsnett.

Fortrinnsvis i samarbeid med NMBU på Ås, mente man da.

For fem år siden kom Oslo VAV og Norsk Vann på banen, og sikret et forprosjekt om etablering av et nasjonalt kompetansesenter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i fremtidsrettet ledningsteknologi.

Blir en realitet

Forprosjektet leverte innstilling med grunnlag for videreføring av prosjektet. Nå blir det en realitet, takket være Statlig tilskudd til etablering sammen med kommuner og sentrale bransjeaktører.

Assisterende direktør i Norsk Vann, Ynge Wold har sammen med fagdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande, vært blant de mest sentrale pådriverne for senteret de siste årene. Grande er i dag styreleder og Wold er styremedlem i det nylig etablerte aksjeselskapet.

Yngve Wold sier til VVS aktuelt at han nå håper på mange kvalifiserte søkere til en spennende og viktig stilling for norsk vannbransje.

Søknadsfristen er satt til 23.mars. Foreløpig er det kommet inn fire søknadet. 

Teknologi og kompetanse

Senteret er vannbransjens satsning på teknologi og kompetanseutvikling. Som daglig leder er hovedansvaret for den daglige lederen å etablere og utvikle senterets tilbud, i spennvidden fra kurs og undervisning, via test og demonstrasjoner, konferanser og til aktiviteter rettet mot forskningsmessig bruk.

Selskapet er nå kommet godt i gang med omregulering av tomt for etablering av senterets bygg og anlegg, detaljprosjektering og toppfinansiering.

Første spadestikk

Det arbeides med planlegging av senterets tjenesteinnhold ved åpningen og å bygge opp organisasjonen. I løpet av året vil det første spadestikk bli tatt på tomten som er avsatt til formålet.

Daglig leder skal ha fokus på etablering av administrasjon, daglig drift og spesielt innholds- og tjenesteutvikling. Daglig leder vil arbeide i tett dialog med eiere og brukere av senteret. Det arbeides nå med planer for kurs og opplæring, testing av utstyr og teknologi og for senteret som bransjens møtested. Den daglige lederen skal implementere, markedsføre og iverksette senterets tilbud når det åpner.

– Videre skal daglig leder fortløpende sørge for utvikling av porteføljen i tett dialog med brukerne og bransjen, heter det i stillingsutlysningen.

Styret ser etter en leder som har dokumentert ledererfaring og egenskaper som sikrer ryddighet og presisjon i den løpende driften, sier Yngve Wold sier til VVS aktuelt. God kommunikasjon med fagmiljøer på alle nivåer er også viktig.

Videre heter det blant annet i utlysningsteksten at den daglige lederen bør være utadvendt og offensiv, markedsorientert med selgende egenskaper, ha god arbeidskapasitet, og kan vise til gjennomføringsevne, samt produserer og leverer i henhold til vedtatt strategi og planer.