Antalet Coronasmittade ökar i Sverige

Publicerad: 11 mars, 2020

Wikimedia Commons/www.scientificanimations.com

Wikimedia Commons/www.scientificanimations.com

 Antalet som bekräftats smittade av coronavirus i Sverige var på onsdagen över 500 personer. I Stockholm rapporterades 90 nya fall och risken för spridning har höjts till ”mycket hög”. Vi ställde ett antal frågor till aktörer inom branschen angående hur man ser på frågan och om några restriktioner har införts.

På folkhälsomyndighetens hemsida gick på morgonen att läsa: ”Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.”

På Arbetsmiljöverkets hemsida står följande: ”För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att göra en riskbedömning där du ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för covid-19.”

 

Ingen drabbad

Vi frågade alla i svenska arbetsgruppen av SSTT hur eller om man drabbats personligen och hur företaget eller organisationen hanterar läget just nu.

Vår första fråga var om man personligen drabbats av coronaviruset och lyckligtvis är det ingen som har gjort det. 

Vår nästa fråga var om företaget (el liknande) gjort någon policy, ex resepolicy, när det gäller Corona? Här går svaren lite isär, en del företag, kommuner eller organisationer har infört regler som bygger på vad folkhälsomyndigheten och UD informerar, dvs att iaktta försiktighet och undvika resor till drabbade områden - framför allt Kina, Iran, delar av Sydkorea och de norra delarna av Italien.

- Vi iakttar försiktighet och tänker ”better safte then sorry” och har gjort bedömningen att det är bättre att ta detta på stort allvar trots att myndigheter i Sverige har tonat ned riskerna för allmän spridning. Det kostar relativt lite att vara förberedd. Vi har satt upp interna regler för hygien och säkerställt att vi har tillgång till tvål/sprit, tydliga med att man ska stanna hemma om man är minsta sjuk, vilka som får komma in på företaget och hur och så vidare. Vi reser inte alls! Vi har ställt in en del möten med utländska kunder och leverantörer och försöker lösa kontakterna med telefon, skype/Teams. Utöver det följer vi utvecklingen, säger Jan Lindström Inpipe.

- Vi, och våra besökare, uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi erbjuder mötesdeltagare att delta i våra möten på distans - via Teams/Skype, telefonkonferens eller liknande, säger Mats Holme från Branschkansliet.

Bonnie Brandt på BAB Rörtryckning säger att personalens oro fått företaget att agera.

- Ja, det har vi fått göra då personal varit oroliga över situationen.

Mats Rostö på Nacka Vatten och Avfall hänvisar till kommunens riktlinjer för resor, vilket bygger på folkhälsomyndighetens information.

 

Påverkarn på kort och lång sikt

Vi frågade även om medlemmarna av svenska arbetsgruppen i SSTT tror att coronaviruset kommer att påverka verksamhet på kort eller lång sikt. Joacim Kullinger på Styrud svarar ”absolut” medan Thomas Helenius ser problemen på längre sikt.

- Troligtvis på lång sikt, då Corona är har en lång inkubationstid 

Mats Holme svarar att det har varit färre deltagare på möten och konferenser.

David Jacobsson på JohanLundberg är inne på samma spår.

- Mindre fysiska möten och färre konferenser.

- Det är möjligt att detta kan påverka vår verksamhet både på kort-och lång sikt, säger Rune Johansson på Svatek.

- I dagsläget ser vi inga stora problem. Vi har god kontakt med leverantörer och kunder men vad som händer om 50 procent av anställda hos oss, våra kunder och/eller leverantörer slås ut i perioder är svårt att sia om. Längre leveranstider eller tidvis materialbrist är troligt i sådant scenario. Utfallet beror mycket på hur det utvecklas både i Sverige och internationellt. Det diskuteras också risken att detta kan trigga en lågkonjunktur men hur det utvecklar sig vet vi inte heller ännu. Vi vidtar förberedelser så gott det går, säger Jan Lindström.

- Svårt att säga i nuläget. Antalet smittade kommer att påverka utkomsten, antar jag. På lång sikt har jag svårt att se att det skulle påverka, då när det lugnar sig igen kommer mest troligt allt att fortsätta som vanligt, säger Bonnie Brandt.

På frågan om Coronaviruset redan nu har påverkat verksamheten svarar alla nej förutom Jan Lindström Inpipe.

- Ja, vi har ställt in kundutbildningar.

 

Läs mer Folkhälsomyndigheten

Läs mer Arbetsmiljöverket

Jan Bjerkesjö